Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика

Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика

Назва:
Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,29 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
на тему:
Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика


1. Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів
Загальна кількість усіх поглинутих (обмінних) катіонів, які можуть бути витіснені з ґрунту, називається ємністю поглинання, або ємністю катіонного обміну.
Останнє поняття було введено К.К.Гедройцем. Виражається ємність катіонного обміну в міліграм-еквівалентах на 100 г ґрунту (мг-екв/ 100 г ґрун-ту). Залежить від вмісту в ґрунті колої-дної та передколоїдної фракцій, будо-ви їх поверхні, природи ґрунтового поглинального комплексу, реакції середо-вища: а) при збільшенні ступеня дис-персності частинок ємність поглинан-ня підвищується; б) органічна частина володіє значно більшою ємністю погли-нання, ніж мінеральна; в) монтморилонітова група глин має більш високу ємність поглинання, ніж інші; г) з під-вищенням рН збільшується ємність по-глинання (ЄКО).
Під ємністю катіонного обміну розуміють суто фізико-хімічне (обмінне) еквівалентне поглинання катіонів. Єм-ність катіонного обміну визначають у ґрунтах за кількістю поглинутого іона Ва2+ (нейтральний катіон, якого дуже мало в ґрунтах) при рН 6,5. Залежно від типу грунту ємність катіонного обміну може змінюватися в межах від 2-3 до 70 мг-екв/100 г ґрунту (табл. 35).
Склад обмінно-поглинутих катіонів залежить від факторів і типу ґрунто-утворення, характеру сільськогосподарського використання ґрунту, рівня його оку-льтуреності і т.п. До поглинального комплексу всіх ґрунтів обов'язково входять кальцій і магній. У солонцюватих ґрунтах багато обмінного натрію, в ґрунтах підзолистого та латеритного типів ґрунтоутворення багато іонів водню й алюмінію. В ґрунтах чорноземного типу ґрунтоутворення переважають кальцій і магній. У ґрунті, як правило, є й інші катіони, необхідні для живлення рослин, однак вміст їх невисокий.
Суму обмінно-поглинутих катіонів кальцію, магнію, калію і натрію називають сумою обмінних основ. ЄКО - це сума обмінних основ і сума обмінно-поглинутих іонів водню (Н+) та алюмінію (А13+).
Ступінь насиченості основами можна визна-чити розрахунково. Так, ступінь насиченості ґрун-ту основами являє собою виражену в процентах кі-лькість обмінних основ по відношенню до загаль-ної суми обмінних катіонів (включаючи водень і алюміній), що входять до складу ГПК. Якщо в ґрунті не міститься обмінно-поглинутих катіонів водню й алюмінію або їх дуже мало, його називають насиченим основами, а якщо їх більше 20% від ЄКО, - ненасиченим.
V - ступінь насиченості
основами, %; S - сума обмінних основ,
мг-екв/100 г грунту; Т - ємність поглинання,
мг-екв/100 г грунту.
Зі складом обмінно-поглинутих катіонів пов'язані генетичні та агрономічні властивості ґрунтів. Найбільш цінний катіон кальцію, який сприяє коагуляції ґрунтових колоїдів, закріпленню гумусових речовин, створенню агрономічно-цінної структури ґрунтів, а отже, поліпшує агрофізичні властивості. Кальцій сприяє створенню фізіологічно зрівноваженого ґрунтового розчину, поліпшує умови життєдіяльності корисних ґрунтових мікроорганізмів, блокує надходження в рослини важких металів, радіоактивних і фітотоксичних елементів, усереднює реакцію середовища. Саме тому чорноземи, що містять у ГПК понад 90% кальцію, - найбільш гумусовані та родючі ґрунти.
Катіони водню й алюмінію зумовлюють кислу реакцію ґрунтового розчину та кислотний гідроліз мінералів, у результаті чого погіршуються агрофізичні вла-стивості й акумуляція гумусу. В значних кількостях обмінно-поглинуті водень і алюміній містяться в кислих підзолистих, дерново-підзолистих, бурувато-підзо-листих ґрунтах, а також у червоноземах і жовтоземах. Тому однією з головних умов підвищення їх родючості є заміна обмінно-поглинутих катіонів водню й алюмінію кальцієм.
Вміст у ГПК натрію (більше 3-5% від ЄКО) призводить до підлуговування ґрунтового розчину й осолонцювання ґрунту. Наслідком цього процесу є пептизація ґрунтових колоїдів, руйнування структури, утворення кірки, формування зли-того солонцьового горизонту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок