Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Подання поверхонь і растрових карт

Подання поверхонь і растрових карт

Назва:
Подання поверхонь і растрових карт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,38 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Подання поверхонь і растрових карт


Подання поверхонь і растрових карт
Для растрових даних, поданих у вигляді безперервних повер-хонь, у різних ГІС-пакетах передбачені кольорові або чорно-білі палітри. Палітра являє собою послідовність кольорів або яск-равості, за допомогою яких на екрані або папері відображають-ся числові значення комірок растрової поверхні. Кількість ко-льорів у палітрі обмежена; як правило, використовується 16 або 256 градацій кольору, розміщених у певному порядку. При візуалізації перший колір палітри присвоюється найменшим зна-ченням поверхні, останній - найбільшим, іноді доступний ре-верс (зворотний порядок проходження кольорів). Для визна-чення послідовності присвоєння градації кольору конкретним числовим значенням відображуваної поверхні використовуються різні методи. Зміна подання растрової карти може бути досяг-нута за допомогою різних методів групування (класифікації) значень, зміни кількості класів, різних методів присвоєння ко-льору різним класам значень.
При використанні лінійної класифікації весь діапазон зна-чень рівномірно розподіляється між мінімальним і максималь-ним значеннями, ширина класів однакова, кожний клас відпові-дає порядковому кольору палітри. Таке подання найбільш оп-тимальне при рівномірному розподілі значень в інтервалі між найбільшими і найменшими значеннями поверхні (наприклад, при відображенні цифрових моделей рельєфу з рівномірним кро-ком висотних рівнів). Наведені різні варіанти візуалізації карти, що являє мережу елементарних водотоків у межах басейну ріки. Значення кожної комірки растра відображає кіль-кість комірок, які знаходяться вище за течією (з яких дана комі-рка одержує водне живлення). Змінюючи верхнє значення відо-бражуваного діапазону, можна одержати різні варіанти видимос-ті водотоків різного класу.
У межах поверхонь, отриманих розрахунковими методами, часто спостерігаються одиничні аномально високі або низькі зна-чення. При використанні лінійної класифікації ці аномальні зна-чення приводять до угрупування основної маси значень в один-два класи і Появи значної кількості порожніх класів. У цих випадках рекомендується використання логарифмічної або експоненційної класифікації (ширина кожного наступного класу збільшується у відповідній залежності). Якщо аномальні зна-чення є наслідком похибки розрахункового методу, їх виведен-ня можна відмінити, знайшовши мінімальні і максимальні зна-чення для відображення поверхні. наведена карта
того самого басейну ріки в логарифмічній шкалі.
Варіанти візуалізації карти, що являє мережу елементарних
водотоків, при зміни верхнього значення відображуваного діапазону:
а) до 100 000 комірок; б) до 10 000 комірок; в) до 1 000 комірок;
г) до 100 комірок
Залежно від використовуваних кольорів і порядку їхнього проходження палітри бувають монохромними (від білого через збільшення насиченості до базового кольору), двоколірними (два базових кольори на кінцях палітри і перехідні кольори між ними), багатоколірними (у палітрі кілька базових кольорів з перехід-ними ділянками між ними). Для передачі різних характеристик поверхонь можуть використовуватися палітри з різною плавніс-тю передачі кольору, а так само з різкими змінами колірного тону для підкреслення градієнтів.
Візуалізація карти, що являє мережу елементарних водотоків, у логарифмічній шкалі
Для відображення поверхонь у системах роботи з растро-вими даними може бути передбачено кілька десятків стандарт-них палітр, а також надані можливості для створення палітр користувачем. Для відображення класифікованих растрових карт (наприклад, для меж землекористування чи ґрунтових ареалів) використовуються спеціальні переривчасті палітри, у яких сусідні кольори підбираються з максимальними розбіж-ностями.
При відображенні поверхонь також використовується ме-тод побудови ізоліній. Користувач може використовувати різні методи класифікації для визначення кроку ізоліній, а так само колір ізолінії залежно від її числового значення. Деякі про-грамні оболонки дозволяють підписувати значення ізолінії, крес-лити бергштрихи, згладжувати ізолінії за допомогою сплайнових функцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 



Реферат на тему: Подання поверхонь і растрових карт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок