Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах

Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах

Назва:
Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,44 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
на тему:
Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах


1. Фактори та умовами грунтотворення.
Загальні положення
Під факторами та умовами грунтотворення розуміються зовнішні по відношенню до ґрунту компоненти природного середовища, під дією і за І участю яких формується ґрунтовий покрив земної поверхні.
Фактори грунтотворення - це об'єкти навколишнього середовища (клімат, ор-ганізми), які безпосередньо діють на материнські гірські породи. До умов грунтотво-рення належать географічне розташування місцевості, рельєф та ін. Географічне роз-ташування місцевості впливає на інтенсивність грунтотворення через зміну клімату, ; рельєф - через перерозподіл атмосферних опадів, тепла на поверхні землі, час - через нагромадження кількісних змін факторів.
Початок вченню про фактори та умови грунтотворення поклав В.В.Докучаев. Ним було встановлено, що формування ґрунтового покриву пов'язано з фізико-гео-графічним середовищем та історією його розвитку. Він дав визначення поняття ґрунтів як поверхневих мінерально-органічних утворень, які мають власне похо-дження і є результатом сукупної дії: 1) материнської гірської породи; 2) живих та відмерлих організмів; 3) клімату; 4) рельєфу місцевості; 5) віку країни. В.В.Докучаев все це виразив за допомогою формули.
Г=ДГП,ОД,Р)-В
Г - ґрунт,
ГП - гірські породи,
О - організми,
К - клімат,
Р - рельєф,
В - вік
Поряд із названими п'ятьма природними фа-кторами та умовами грунтотворення виділяється ще шостий - виробнича діяльність людини, яка має як прямий, так і опосередкований вплив на грун-тотворення і ґрунтовий покрив. Комбінації факторів та умов Грунтотворення на земній кулі сформува-ли багато типів ґрунтів.
У 1899 році В.В.Докучаев опублікував нау-кову працю "К учению о зонах природы", в якій сформулював взаємозв'язки і співвідношення між факторами ґрунтотворення - всі фактори рівнозначні і незамінні. Водночас він допускав можливість існування провідного фактору ґрунтотворення у визначе-них умовах.
Після В.В.Докучаева намітилися різні підходи до оцінки ролі факторів у про-цесах ґрунтотворення. Наприклад, К.Д. Глінка серед факторів ґрунтотворення виділяв провідну роль клімату і рослинності. Хоча формування найродючіших ґру-нтів тайгово-лісової зони (рендзин) він пояснював впливом переваги материнських порід. С.О.Захаров (1928) поділяв усі фактори на активні та пасивні. До активних він відносив біосферу, атмосферу і гідросферу, а до пасивних - материнську породу і рельєф місцевості.
У кінці 30-х років XX ст. серед ґрунтознавців почалася дискусія про голо-вний, або провідний, фактор педогенезу. В.Р.Вільямс, зокрема, віддавав перевагу біологічному факторові.
2. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення
Усі фактори ґрунтотворення тісно взаємопов'язані, діють сумісно, зумовлюю-чи спрямованість й інтенсивність цього процесу.
Ґрунтотворення (педогенез) - складний комплекс взаємозв'язаних і взаємозумовлених хімічних, фізичних, біологічних явищ і процесів перетворення та переміщення речовин й енергії в межах ґрунтового профілю.
Ґрунтотворення починається з моменту поселення живих організмів на ске-льних породах, або на продуктах їх вивітрювання та перевідкладення. Первинний ґрунтотворний процес, по суті, збігається з вивітрюванням, а в подальшому ці процеси розділяються в просторі та часі. Синтез і розклад органічних і мінеральних сполук, їх вимивання та акумуляція, надходження та витрачання вологи й тепла називають первинними складовими ґрунтотворення.
Розрізняють такі протилежно спрямовані процеси, що протікають одночасно і взаємопов'язано, в результаті яких із гірської породи утворюється нове самостійне природне тіло - ґрунт: 1) розклад мінералів гірських порід, утворення нових міне-ралів, а також елементів живлення рослин у доступних формах; 2) утворення орга-нічної речовини, її розклад, синтез нових органо-мінеральних сполук у процесі гуміфікації та їх руйнування, акумуляція та вивільнення елементів зольного й азо-тного живлення рослин; 3) взаємодія органічних і мінеральних речовин з утворен-ням органо-мінеральних сполук різного ступеня рухомості; 4) переміщення та оса-дження в товщі ґрунту мінеральних, органічних та органо-мінеральних продуктів ґрунтотворення; 5) надходження та втрати вологи і тепла.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Фактори та умовами грунтотворення. Елементарні ґрунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення. Жива фаза грунту, еколого-географічне розповсюдження мікроорганізмів у грунтах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок