Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування

Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування

Назва:
Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,13 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування


ПЛАН
Місто як земельно-господарська система.
Стадії містобудівного проектування.


Місто як земельно-господарська система
Міські землі виступають операційним, просторовим базисом розвитку міста, забезпечуючи тим самим якщо не фактичну, то принаймні юридичну цілісність міста як земельно-господарської системи.
Кожне місто має свою офіційну територію, делімітовану так званою міською межею. Міська межа порівняно стійка, особливо в розвинених капі-талістичних країнах, де її розширення пов'язане з розв'язанням складних пи-тань приватної власності на землю, різницею в системі оподаткування в місь-кій межі і поза нею тощо.
Міські землі є невід'ємною складовою частиною земельних ресурсів кра-їни. Згідно із Земельним кодексом України до земель житлової та громад-ської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які ви-користовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. Використання земель жит-лової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального пла-ну населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіо-нальних та місцевих правил забудови [10].
Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безкоштовно у власність або надаватися в- оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у влас-ність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угода-ми. Житлово-будівельними (житловим) та гаражно-будівельним кооперати-вам за рішенням органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердже-ної містобудівної документації. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-бу-дівельні кооперативи можуть надавати земельні ділянки у власність за ци-вільно-правовими угодами.
Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будин-' ки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території дер-
жавної або комунальної власності надаються у постійне користування під- | приємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими \ будівлями. У разі приватизації багатоквартирного житлового будинку відпо- ) відна земельна ділянка може передаватися безоплагно у власність або нада- | ватися у користування об'єднанню власників. Порядок використання зе- j мельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а '* також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визнача- ; ється співвласниками.
Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багато-квартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та при-будинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації. До скла-ду міських земель, поряд Із землями міської забудови та землями загального користування, входять землі сільськогосподарського призначення, землі, вкриті лісом, землі залізничного, водного, повітряного, трубопровідного транспорту, гірничої промисловості тощо.
Висока концентрація населення з його багатогранною діяльністю і по-в'язана з цим необхідність розміщення на порівняно обмеженій території міста значної кількості житлових, виробничих, інженерно-транспортних будівель, споруд та комунікацій спричинює складність не тільки викорис-тання, але й обліку міських земель, порядку їх оподаткування, визначення та обґрунтування розмірів земельного податку. Для багатьох ділянок у межах населеного пункту характерне багатофункціональне використання. Розташо-вані на них будівлі і споруди часто перебувають у розпорядження кількох юридичних і фізичних осіб на різних правових підставах, з різними госпо-дарськими та побутовими цілями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Місто як земельно-господарська система. Стадії містобудівного проектування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок