Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи

Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи

Назва:
Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,25 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи


Значним досягненням геологiї Карпатського регiону небезпiдставно вважають надiйну аргументацiю покривно-складчастої його будови, яка добре простежується на рiзних за авторством геологiчних та тектонiчних картах. Широкий розвиток насувiв не завадив чiткому тектонiчному районуванню Карпат з уособленням рiзних за будовою та геологiчною еволюцiєю тектонiчних елементiв, перш за все Передкарпатського передового прогину, власне Українських Карпат та Закарпатського внутрiшнього прогину. В межах цих елементiв виконано детальніше тектонiчне районування, хоча у видiленнi високопорядкових зон зафіксовано певнi розбiжностi.
Поряд з цими та iншими досягненнями завдяки застосуванню, перш за все класичних методiв дослiджень у працях численних науковців окреслено також проблемнi та суперечні питання структурно-тектонiчної еволюцiї тих чи iнших зон або Карпатської споруди в цiлому. Серед них особливо важливими є такі: силовi чинники та механiзми рiзномасштабного структуроутворення, взаємозв’язок та розвиток у часi плiкативних i диз’юнктивних дислокацiй, вплив РТ-умов на реологiчнi i деформацiйнi властивостi породних комплексiв, спiввiдношення мiж тектогенезом, магматизмом та рудоутворенням, спiввiдношення регiональних i локальних структур як вiдображення рiзнорангових полiв напружень та iн.
Вирішення таких проблем потребує вiдповiдної методологiї системних дослiджень. Системний пiдхiд є доцільний у будь-яких напрямах дослiджень (структурно-тектонiчному, iсторико-геологiчному, генетичному та iн.). На підставі поширеного поняття матерiальної системи як сукупностi елементiв, пов’язаних системоутворювальними зв’язками в цiлiсний об’єкт дослiджень, формулюють такi важливi її особливості: складнiсть, стiйка автономнiсть та емерджентнiсть (наявнiсть власних рис, яких нема в окремих елементiв).
Тектонiчнi об’єкти рiзних рангiв (системи) найчастiше видiляють у природних межах та з заданими геологiчною природою системними властивостями, хоча залежно вiд мети дослiдження можна видiляти декiлька систем, які вiдображають рiзнi аспекти одного об’єкта. Зокрема, Ю.О. Косигiн обгрунтував видiлення статичних, динамiчних та ретроспективних систем [5].
Системний пiдхiд, отже, дає змогу визначити логiчну послiдовнiсть пiзнання складних об’єктiв та явищ з урахуванням зв’язкiв із довкіллям, передбачає чiтке формулювання мети дослiджень та завдань.
З позицiй системностi низку аспектiв будови та розвитку Карпатської складчасто-покривної структури не можна з’ясувати, якщо не брати до уваги взаємозв’язкiв у межах мiжконтинентального Середземноморського альпiйського поясу. З погляду тектонiки плит цi взаємозв’язки зумовленi зовнiшнiми щодо поясу активними геоструктурними елементами – Африканською та Схiдноєвропейською давнiми платформами. Відповідно, кожен з рiзнорангових елементiв Карпат вiдображає як глобальнi i регiональнi зовнiшнi зв’язки, так i власнi, щораз локальнiші, якi забезпечують iндивiдуальнiсть та цiлiснiсть тектонiчного елемента як системи вiдповiдного рангу. Кожен з означених рiвнiв потребує вiдповiдно адаптованого комплексу спецiальних методiв дослiджень. Для вивчення структурно-тектонiчних систем (об’єктiв) використовують значну кiлькiсть методiв, якi можна об’єднати в декiлька груп.
Квазістатичну будову об’єктiв того чи iншого рангу вивчають за допомогою низки традицiйних геологiчних методiв, що є базовими навiть у разі поглиблених структурно-тектонiчних дослiджень. Бiльшiсть з них застосовують пiд час рiзномасштабного геологiчного знімання (геологiчного довивчення), що опирається на щораз детальніше й аргументованіше стратиграфiчне розчленування осадових i осадово-вулканогенних комплексiв, фацiальний і формацiйний аналiз, тектонiчне районування та вивчення внутрiшньої структури тектонiчних об’єктiв, технiчнi засоби забезпечення геологiчної iнформацiї (глибоке бурiння, геофiзичнi дослiдження, космоаерофотознiмки), вивчення речовинного складу структурно-формацiйних комплексiв та iн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 



Реферат на тему: Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок