Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів

Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів

Назва:
Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,99 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів


Актуалізація проблеми збереження природної і культурної спадщини Украї-ни особливо гостро відчутна в контексті гуманістичної цінності ландшафтних об'єк-тів заповідної природи та розміщених у їх межах історико-культурних пам'яток.
Природно-заповідні тери-торії — святиня, місце для усамітнення та очищення від буденного бруду, суєти суєт. Там народжуються високі почуття, величне, вільне світосприйняття, там думка сягає найвищих вершин.
Заповідна природа має ще багато неусвідомлених людиною цінностей. Через неповноту та поверховість сучасних знань вони не можуть бути нині виявленими. Чимало важливого в на-шому житті перебуває за межами людського досвіду.
Серед таких ще не цілком усвідомлених сус-пільством цінностей є цінність гуманістична, властива територіям та об'єктам природно-за-повідного фонду України, зокрема національ-ним природним та регіональним ландшафтним паркам, де охороняють природні та історико-культурні комплекси. Ці «оази» заповідної при-роди повинні служити святій справі патріотич-ного виховання, насамперед молоді, у дусі по-шанування рідної природи та історії.
Заслуговує на увагу і наслідування підхід до цього питання у сусідній Польщі, де в Законі про охорону природи (1991) в частині, що сто-сується регіональних ландшафтних парків (яких тут понад 120, хоча площа майже вдвічі менша порівняно з Україною), сказано: «…землі та інша нерухомість у межах ландшафтного парку мають рекреаційне значення і служать для виховання молоді в дусі пошанування рід-ної природи, культури та історії».
Для реалізації таких високодуховних цілей в Україні необхідна своя модель національного парку (на початках — словесна), яка може базу-ватися на трьох концептуальних субстанціях: природа — краса й унікальність природного ландшафту, історія — особливість та неповтор-ність історичного середовища, релігія — сакральність, святість місцевих пам'яток архітек-тури, культових закладів (релігійних храмів). Вона, без сумніву, сприятиме самоутверджен-ню національної ідентичності, розквіту та зба-гаченню національної ідеї [3].
Сила відчуття власної батьківщини, високо емоційне ставлення до рідного краю, рідної ха-ти, до всього, що називається своїм, посідає чільне місце в системі загальнолюдських цін-ностей. Нині, у час глибокого занепаду духов-ності і моралі особливо актуальною стала сві-тоглядна функція екології, її практична освітньовиховна реалізація в науково-пізнавально-му освоєнні природного і гуманістичного по-тенціалу заповідних та рекреаційних ландшаф-тів.
У цьому контексті особливої уваги заслуго-вує теорія гуманістично-ресурсного потен-ціалу ландшафтів. Для виокремлення і вив-чення такого потенціалу ландшафтів (неутилітарних гуманістичних ресурсних властивостей природи) необхідні передумови, — психологіч-ні, екологічні, етнологічні тощо [5; 7].
Психологічні передумови передбачають здат-ність дослідника сприймати своє довкілля ці-лісно (холістично), у складних суб'єкт-об'єктних взаємозв'язках.
Позитивному чи негативному сприйняттю природи сприяють (чи перешкоджають) різні стани людини (настрій, самопочуття тощо). Від емоційності людини залежить ціннісне сприй-няття природи. Конкретне місце сприйняття природи переплітається з почуттям простору, батьківщини; почуттям часу — історії; почуття прекрасного — з усвідомленням неповторності звичайного. Звичне, але глибоко особистісне, стає особливим і набуває цінності поряд із ви-датним, знаковим...
Екологічні передумови полягають у необхід-ності усвідомити обмеженість та вразливість природних цінностей. Екологічний підхід потрібний для збереження природних та історико-культурних, матеріальних і духовних, ціннос-тей, субстратом прояву яких є етнічно-лан-дшафтний план.
Етнологічні передумови виділення гуманіс-тичного ресурсного потенціалу природних лан-дшафтів полягають у позитивному духовно-мо-ральному, етико-естетичному ефекті, що вип-ливає із взаємодії людини і природи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об'єктів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок