Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Радіоекологічна критичність ландшафтів

Радіоекологічна критичність ландшафтів

Назва:
Радіоекологічна критичність ландшафтів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,29 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Радіоекологічна критичність ландшафтів


Одним із напрямів ефективного застосування ландшафтного підходу до роз-в’язання наукових та прикладних задач комплексного характеру стала радіоекологія. Цьому сприяло те, що радіоактивно забрудненими внаслідок Чорнобильської катаст-рофи стали території Київського та Житомирського Полісся, різні за ландшафтною структурою та за сукупністю умов міграції радіонуклідів.
Вже протягом перших років після аварії з’ясувалося, що серед природних територіальних комплексів радіоактивно забруднених територій трапляються такі, що за рівних умов забруднення виявляють, порівняно з іншими, значну інтенсивність біогенної міграції та акумуляції радіонуклідів шляхом їхнього залучення до харчових ланцюгів. Як наслідок, такі ПТК, господарське та рекреаційне використання яких сприяє зростанню дозових навантажень на населення, можна вважати радіоекологічно критичними. Водночас, їхня критичність зумовлена не стільки високими рівнями забруднення, як сукупністю ландшафтно-геохімічних умов, що визначають накопичення радіонуклідів біотою.
На сьогодні накопичено значний досвід у галузі вивчення і оцінки механізмів кореневого засвоєння радіонуклідів деревними видами та польовими культурами. Менше висвітленим лишається питання міграції радіонуклідів у системі “ґрунт – рослина” для лучних ценозів, які відіграють роль важливої ланки на шляху надходження радіонуклідів із забрудненого ґрунту через м’ясо та молоко в організм людини.
Лучні ценози забезпечують значний внесок у формування дози внутрішнього опромінення населення як у перший, так і у віддалений післяаварійний періоди, оскільки вони є одним із основних джерел кормів у нашому тваринництві. Так, за однакових рівнів щільності забруднення ґрунтів, питома активність 137Cs в сіні (і відповідно у моло-ці) може відрізнятись в 10–30 разів залежно від типу лук. Одночасно, лучні ценози харак-теризуються значною різноманітністю видового складу та умов місцевиростання, що зумовлює значні відмінності в інтенсивності кореневого засвоєння радіонуклідів. Висока варіабельність у накопиченні 137Cs їхньою фітомасою зумовлена генетико-морфоло-гічними та фізико-хімічними властивостями ґрунту, а також типом рослинності, тому цей процес можна вважати ландшафтно зумовленим.
Карта радіоактивного забруднення -137:
-- Закриті зони (більше 40 Кі/км2)
-- Зони постійного контролю 15-40 Кі/км2
-- Зони періодичного контролю 5-15 Кі/км2
-- Неназвані зона 1-15 Кі/км2
Ідентифікація радіоекологічно критичних, тобто особливо небезпечних, ПТК і визначення можливості їхнього подальшого раціонального використання дає змогу
впливати на процес формування дози внутрішнього опромінення населення забруднених територій. Застосування ландшафтного підходу для розв’язання такої багатопланової задачі зумовлене тим, що саме взаємодією сукупності природних компонентів визна-чається характер потоків радіонуклідів харчовими ланцюгами. Ландшафт тут виступає як взаємопов’язана сукупність рельєфу, ґрунтотвірних порід із їхнім літологічним складом, умов місцезростання, ґрунтів та біоти, що разом визначають інтенсивність кореневого надходження радіонуклідів. Встановлення залежності цього процесу від сукупності ланд-шафтних чинників дає змогу використовувати коефіцієнти накопичення радіонуклідів фітомасою як кількісний показник інтенсивності накопичення 137Cs рослинами, і, водночас, як критерій ідентифікації та класифікації радіоекологічно критичних ПТК. З цією метою слід застосовувати ландшафтну основу для візуалізації та просторової екстраполяції значень коефіцієнтів.
Радіоактивно забруднена значна частина Українського Полісся суттєво змінила систему традиційного землекористування цього регіону. Виникла необ-хідність вивчення та оцінки особливостей просторового розподілу Кп за елементами ландшафтної структури та закономірностей формування його значень під впливом сукупності природних чинників.
Багаторічні експериментальні дані з визначення характеру залежності між питомим вмістом 137Cs у рослинах та щільністю забруднення ґрунту, а також кількісна та якісна оцінка режимів зволоження і гранулометричного складу ґрунту та типу рослинності як чинників інтенсивності кореневого надходження радіонуклідів засвідчили, що ПТК можуть значно відрізнятись за здатністю накопичувати радіонукліди у фітомасі своїх ценозів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Радіоекологічна критичність ландшафтів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок