Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Cтруктура грунту. Вода в грунті

Cтруктура грунту. Вода в грунті

Назва:
Cтруктура грунту. Вода в грунті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,76 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Cтруктура грунту. Вода в грунті


Структура - це відокремлення (агрегати), на які може розпадатися ґрунт.
Агрегати складаються зі з'єднаних між собою механічних елементів. Фор-ми, розміри і якісний склад структурних відокремлень у різних ґрунтах і горизон-тах неоднаковий. Розрізняють, за С.О.Захаровим, три основні типи структури, ко-жен з яких ділиться на дрібніші одиниці (рис. 64). Ґрунт може бути структурним і безструктурним. При структурному стані маса ґрунту розділена на відокремлення тієї чи іншої форми та величини. При безструктурному стані окремі механічні елементи, що складають ґрунт, не з'єднані між собою, а існують окремо або залягають суцільною зцементованою масою.
Структурні відокремлення в горизонті не бувають одного розміру і форми. Частіше структура буває змішаною, тому при описі це зазначають двома або трьо-ма словами в послідовності зростання кількості відповідних агрегатів: грудкувато-зерниста, грудкувато-пластинчато-пилувата і т. ін.
Для різних генетичних горизонтів ґрунтів характерні певні форми структури: грудкувата, зерниста - для дернових, гумусових горизонтів, пластинчасто-лускува-та - для елювіальних, горіхувата - для ілювіальних у сірих лісових ґрунтів тощо.
При оцінці ґрунтової структури потрібно відрізняти морфологічне поняття структури від агрономічного. В агрономічному розумінні оптимальна тільки груд-кувато-зерниста структура розміром від 0,25 до 10 мм.
Поглинальна здатність ґрунту та її види
Склад і кількісне співвідношення органічних, мінеральних та органо-мінеральних колоїдів у ґрунтах різні і залежать від характеру ґрунтоутворюючих порід і типу ґрунтоутворення. Сукупність усіх речовин, що знаходяться в колоїдному стані в даному ґрунті, називається, за О.Н.Соколовським, ґрунтовим колоїдним комплек-сом (ГКК). Це різноманітні глинисті мінерали, гумусові та білкові речовини, гідро-ксиди кремнію, заліза та алюмінію. На ґрунтові колоїди припадає основна частка поглинальної здатності ґрунту, однак помітна роль у поглинанні належить і передколоїдній фракції (частинки від 0,2 до 1 мкм).
Сукупність високодисперсних мінеральних, органічних і органо-мінеральних частинок твердої фази ґрунту, здатних поглинати, утримувати і обмінювати молекули, іони, різні речовини та сполуки називається, за К.К.Гедройцем, ґрунтово-поглинальним комплексом (ГПК).
Поглинальною здатністю ґрунтів називається їхня властивість обмінно чи необмінно поглинати різні тверді, рідкі і газоподібні речовини або збільшувати їх концентрацію на поверхні колоїдних частинок, які знаходяться у ґрунті.
К.К.Гедройц виділив п'ять її видів: механічну, хімічну, біологічну, фізичну та фізико-хімічну, або обмінну.
Механічна поглинальна здатність - це властивість ґрунтів поглинати тверді частинки, що надходять із водним або повітряним потоком, розміри яких перевищують розміри ґрунтових пор.
Вода при цьому очищається від зависей, що дозволяє використовувати ґрунт для очищення питних і стічних вод. При будівництві зрошувальних систем властивість ґрунтів поглинати тверді частинки використовується для замулювання дна і- стінок каналів з метою зменшення фільтрації (кольматування каналів, водосховищ тощо).
Хімічна поглинальна здатність зумовлена утворенням внаслідок проходження хімічних реакцій у ґрунті важкорозчинних сполук, які випадають із розчину в осад.
Катіони й аніони, які надійшли до ґрунту з атмосферними, поливними і ґру-нтовими водами, добривами, утворюють із солями ґрунтового розчину нерозчинні або важкорозчинні сполуки:
[ГПК2-]Са2+ + Na2SО4 > [ГПК2-] 2Na+ + CaSО4;
[ГПК2-]Ca2++ 2NaHCО3> [ГПК2-]2Na+ + Ca(HCО3)2;
Ca(HCО3)2 + H2О > CaCО3 + CО2;
Al(OH)3 + H3PО4 > A1PО4 + 3H2О;
Na2CO, + CaSО4 > CaCO3 + Na2 SO2.
Біологічне поглинання спричиняється здатністю живих організмів (корені рослин, мікроорганізми), які живуть у ґрунті, поглинати різні елементи. Живі організми володіють вибірковою здатністю до елементів живлення.
Фізична поглинальна властивість - властивість ґрунту збільшувати концентрацію молекул різних речовин на поверхні тонкодисперсних частинок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Cтруктура грунту. Вода в грунті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок