Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Родючість ґрунту

Родючість ґрунту

Назва:
Родючість ґрунту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,74 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
“Родючість ґрунту”


РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ
Основою сільськогосподарського виробництва є грунт (земля). Поліпшення його культурного стану - одна із найважливіших умов підвищення родючості. Головне завдання землеробства передбачає максимальне і раціональне використання грунтів як головного засо-бу виробництва в сільському господарстві, забезпечення росту вро-жайності сільськогосподарських культур.
М.Е. Ломоносов (1763) вважав, що рослини отримують жив-лення із повітря. У першій половині XIX ст. Теєр, який узагальнив погляди своїх попередників {Деві, Берцеліуса), дійшов висновку, що рослини живляться гумусом. Він вважав, що родючість повністю за-лежить від гумусу, оскільки, крім води, він є єдиною речовиною ґрун-ту, яка здатна служити живленням рослинам.
Пізніше Шпренгель висловив думку про те, що для живлення рослин необхідні не тільки "перегнійні" кислоти, але і ще, принаймні, 12 неорганічних елементів: сірка, фосфор, калій, кремній та інші.
У 40 і роки XIX ст. століття німецький учений Ю. Лібіх вису-нув теорію мінерального живлення рослин, згідно з якою родючість залежить від кількості мінеральних поживних речовин, які містяться у ґрунті в доступному для рослин стані.
В.Р.Вільямс звернув увагу, що родючість грунту залежить не тільки від кількості мінеральних поживних речовин, але й від запасів вологи. Під родючістю він розумів здатність ґрунту забезпечити життєві потреби рослин у воді і живленні. Він перший поставив питан-ня не про відновлення, а про підвищення родючості грунту, запропо-нував травопільні сівозміни і обожнював ґрунтову структуру.
Для отримання високих і стійких врожаїв необхідно вкладання праці і коштів у землю, удобрення, правильне і своєчасне застосу-вання технологічних процесів. У зв'язку з останнім при швидкому розвитку виробничої сили всі старі машини замінюються на більш вигідні. Земля, навпаки, постійно поліпшується, якщо правильно по-водитися з нею.
Отже, під родючістю ґрунту розуміють здатність ґрунту забез-печувати рослини всіма необхідними умовами росту і розвитку (а не тільки водою й елементами живлення).
Фактори і закономірності природної родючості ґрунтів
Сучасне природознавство розглядає родючість грунту як функцію грунтоутворюючого процесу, визначаючи його як ґрунту до одночасного забезпечення рослин умовами їх нормального росту і розвитку.
У зв'язку з тим, що ознакою родючості грунту є величина врожаю, яка обумовлюється сукупністю властивостей здатних забезпечувати рослини всім необхідним, О.М. Грінченко зобразив їх у вигляді шестикутника, у кожному з кутів якого стоїть один із факторів, всі вони зв'язані між собою: гумус; гранулометричний склад; будова профілю і щільність; хімічний склад: водно-повітряний і температурний режими; рослинність і мікробіологічна активність.
Тільки врахування всієї сукупності факторів дає можливості підвищувати врожай. Дія лише на один з факторів родючості на певному етапі призводить до зниження врожаю. Дослід, проведений у Німеччині (дослід Вольні), враховує дію на рослини трьох факторів – світла, води і живлення, при одночасному кількісному збільшенні яких прибавка врожаю не змен-шувалася. З цих прикладів випливає надзвичайно важ-ливий висновок, сформу-льований В.Р. Вільямсом: з метою підвищення родю-чості ґрунту необхідно од-ночасно подіяти на всі фак-тори життя і росту рослин. Все це характеризує грунт з природно-наукових по-зицій. Водночас, у харак-теристиці ґрунту необхід-но врахувати і соціально-економічний аспект. Як тільки ґрунт починають використову-вати для вирощування культурних рослин, здатність його забез-печувати рослини всім необхідним визначається не тільки при-родними властивостями, але й характером впливу на нього лю-дини. Останній визначається соціально-економічними умовами суспільства.
Проблему родючості не можна розглядати з відривом від об-ґрунтування теорії земельної ренти, яка зобов'язана своїм походжен-ням суспільству, а не ґрунту. Рівень родючості тісно зв'язаний з пи-танням про те, кому належить земля. Родючість розглядається як здатність ґрунту давати врожай.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Родючість ґрунту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок