Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Гумусний стан ґрунтів

Гумусний стан ґрунтів

Назва:
Гумусний стан ґрунтів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,32 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Гумусний стан ґрунтів


Гумусний стан ґрунтів - сукупність морфологічних ознак, загальних запасів, властивостей органічної речовини й процесів її утворення, трансформації та міграції в ґрунтовому профілі.
У різних природних умовах характер і швидкість гумусоутворення неоднакові і залежать від низки взаємопов'язаних умов ґрунтоутворення: водно-повітряного і теплового режиму ґрунтів, складу та характеру надходження рослинних решток, ви-дового складу та інтенсивності життєдіяльності мікроорганізмів, гранулометрично-го складу та фізико-хімічних властивостей ґрунту.
Залежно від водно-повітряного режиму гумусоутворення протікає в аеробних або анаеробних умовах.
В аеробних умовах, при вмісті вологи, що складає 60-80% від повної вологоємності, а також за сприятливих температурних умов (25-30 °С) процес розкладу органічних решток розвивається інтенсивно. В цих умовах активно проходить мінералізація як гумусових речовин, так і проміжних продуктів розкладу рослинних решток. У ґрунті накопичується відносно мало гумусу, але багато елементів зольного й азотного живлення рослин.
За постійної і різкої нестачі вологи в ґрунт надходить мало рослинних решток, сповільнюються процеси розкладу і гуміфікації та накопичується мало гумусу (рис. 1).
В анаеробних умовах, тобто при постійному надлишку вологи, а також при низьких температурах процес гумусоутворення сповільнюється.
Найбільш сприятливе для накопичення гумусу в ґрунті чергування періодів з оптимальним водно-повітряним режимом і посушливим. У таких умовах проходить постійний розклад органічних решток, їх гуміфікація та закріплення утворених гуму-сових речовин мінеральною частиною ґрунту. Такі умови характерні для чорноземів.
Показники, за якими оцінюється оптимальний гумусний стан ґрунтів, такі: кількість та запаси гумусу, збагачення його азотом (C:N), збагачення кальцієм, тип гумусу (Сгк:С ) (табл. 1-2).
Гумусний стан підзолистих лісо-вих ґрунтів характеризується наявністю потужної підстилки, яка складається з трьох підгоризонтів, середнього ступе-ня гуміфікації органічної речовини, се-редньої збагаченості азотом, фульватним і гуматнофульватним типом гуму-су, великим вмістом вільних гумусових кислот та низьким - фракцій, зв'язаних із кальцієм.
Гумусний стан чорнозему типо-вого орного характеризується висо-ким вмістом органічної речовини та її великими запасами, дуже високим сту-пенем гуміфікації, фульватно-гуматним і гуматним типом гумусу, низьким вмістом вільних гумінових кислот, ви-соким вмістом кислот, які зв'язані з кальцієм. Потужність гумусових гори-зонтів у чорноземах - 1 -1,5 м, а на Кубані досягає 2 м і більше. Одним з основних показників гумусного стану ґрунтів є вміст органічної речовини в їх поверхневому горизонті. Цей пара-метр часто використовують для оцінки гу-мусного стану.
Рис. 1. Запаси гумусу в ґрунтах (за І.В.Тюріним):
А - запаси гумусу в ґрунтах до глибини
100-120 см (кг/м2 площі);
Б - річна температура та опади
(в середньому).
Ґрунти: 1 - підзолисті; 2 - світло-сірі лісові; 3 - темно-сірі лісові; 4 - вилуговані чорноземи; 5 – потужні чорноземи; 6 — звичайні чорноземи; 7 - каштанові; 8 - світло-каштанові
Гумус - головний акумулятор енергії в ґрунті, що підвищує стійкість біосфери. Гумусний шар Землі, за В.А.Ковдою, називається гумусосферою. Ця енергія ви-користовується живими організмами: бактеріями, грибами, хребетними й безх-ребетними тваринами.
Кількість гумусу в ґрунті визначає його родючість. Усі фактори родючості ґрунту тісно зв'язані й взаємозалежні. Від вмісту гумусу залежать: фізичні властивості, структурність, теплові та водні властивості, пористість, біологічна активність, поживний режим і поглинальна здатність ґрунтів. Заходи щодо підвищення родючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарсь-ких культур тісно пов'язуються зі створенням стабільного бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті.
Таблиця 1
Класифікація ґрунтів за вмістом гумусу
За вмістом гумусу (%) усі ґрунти умовно поділяють на:
безгумусні
дуже малогумусні
малогумусні
середньогумусні
високогумусні
дуже високогумусні (тучні)
перегнійні
торф'яні | < 1
1-2
2-4
4-6
6-10
10-15
15-30
>30
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Гумусний стан ґрунтів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок