Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Радіологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. типи кризових ситуацій на меліорованих землях

Радіологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. типи кризових ситуацій на меліорованих землях

Назва:
Радіологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. типи кризових ситуацій на меліорованих землях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,22 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Радіологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. типи кризових ситуацій на меліорованих землях


1. Радіологічний моніторинг, його основні складові
і завдання
Головним завданням радіоекологічних досліджень є комплексне оцінювання стану екосистеми, включаючи її дію на людину. Воно реалізується у процесі радіоеко-логічного моніторингу як складової загального еколо-гічного моніторингу.
Головними завданнями радіоекологічного моніто-рингу є:—
спостереження та контроль за станом забрудненої радіонуклідами зони, її окремих особливо шкідливих ділянок та пропонування заходів щодо зниження шкід-ливості;—
моніторинг стану об'єктів природного середовища за одними і тими самими параметрами, які характери-зують радіоекологічну ситуацію як у зоні забруднення, так і за її межами;—
виявлення тенденцій до змін природного середо-вища, спричинених функціонуванням екологічно не-безпечних об'єктів і при реалізації заходів, що прово-дяться на забруднених територіях;—
з'ясування тенденцій до змін стану здоров'я насе-лення, яке проживає на забруднених радіонуклідами територіях;—
інформаційне забезпечення прогнозу радіоеколо-гічної ситуації в забрудненій зоні та країні загалом.
Радіологічний моніторинг реалізують у трьох на-прямах: базовий (стандартний), кризовий (оператив-ний), науковий (фоновий).
Базовий радіоекологічний моніторинг здійснюють за допомогою мережі пунктів спостережень, яка охоплює всю територію країни, включаючи служби радіа-ційного контролю на ядерному виробництві.
Система кризового радіологічного моніторингу фор-мується на основі діяльності територіальних служб спостереження і контролю радіоекологічних парамет-рів навколишнього середовища на територіях, де ви-никли несприятливі радіологічні ситуації.
Науковий радіоекологічний моніторинг реалізують координуючі структури на базі науково-дослідних зак-ладів (підрозділів НАН України), які розробляють ме-тоди та програми радіологічних досліджень.
Радіологічний моніторинг, який здійснюється у роз-винутих країнах, є підсистемою екологічного моніто-рингу і передбачає спостереження за гамма-фоном та здійснення постійного радіологічного контролювання небезпечних радіаційних об'єктів виробничо-господар-ської діяльності.
В Україні після катастрофи на ЧАЕС здійснюють ра-діоекологічний моніторинг основних складових довкіл-ля на різних територіальних рівнях за характерними лише для нашої держави показниками. Так, в зоні за-бруднення (крім об'єкта «Укриття» та 30-кілометрової зони відчуження) здійснюється радіоекологічний мо-ніторинг у різних напрямах: моніторинг ландшафтно-геологічного середовища з метою отримання базової інформації для оцінювання та прогнозування загаль-ної радіоекологічної ситуації на забруднених радіо-нуклідами територіях і її впливу на екологічну ситуа-цію в Україні; моніторинг поверхневих і підземних водних систем; моніторинг природоохоронних заходів та споруд; моніторинг локальних довгочасних джерел реального і потенційного забруднення (об'єкт «Укрит-тя», ставок-охолоджувач, пункти захоронення радіо-активних відходів, пункти тимчасової локалізації радіо-активних відходів); моніторинг біоценозів і заходів щодо використання природних угідь; медичний і сані-тарно-гігієнічний моніторинги.
2. Основні вимоги до охорони родючості ҐРУНТІВ
У підручниках та наукових працях із землеробства, ґрунтознавства та агро-хімії зустрічаємо різні формулювання понять категорій, видів, груп ґрунтової ро-дючості: природна, первинна, актуальна, потенційна, штучна, культурна, відносна, порівнювальна, дійсна, абсолютна, ефективна, економічна. Деякі поняття ототож-нюються: родючість природна, або потенційна; відносна, або порівняльна; ефективна, або економічна.
У зв'язку з тим, що родючість ґрунту утворюється під дією природних і соціаль-но-економічних факторів, вона належить до розряду природних і економічних катего-рій. О.М. Грінченко (1984) вважав за необхідне виділити і використовувати в господар-ській діяльності три категорії ґрунтової родючості: природну, ефективну й економічну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Радіологічний моніторинг, його основні складові і завдання. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів. типи кризових ситуацій на меліорованих землях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок