Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту

Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту

Назва:
Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,27 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Контрольна робота
на тему:
Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту


План
1. Ґрунтоутворюючий процес.
2. Хімічний склад ґрунтів.
3. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту.


1. Елементарні грунтові процеси та загальна схема ґрунтотворення
Усі фактори ґрунтотворення тісно взаємопов'язані, діють сумісно, зумовлюю-чи спрямованість й інтенсивність цього процесу.
Ґрунтотворення (педогенез) - складний комплекс взаємозв'язаних і взаємозумовлених хімічних, фізичних, біологічних явищ і процесів перетворення та переміщення речовин й енергії в межах ґрунтового профілю.
Ґрунтотворення починається з моменту поселення живих організмів на ске-льних породах, або на продуктах їх вивітрювання та перевідкладення. Первинний ґрунтотворний процес, по суті, збігається з вивітрюванням, а в подальшому ці процеси розділяються в просторі та часі. Синтез і розклад органічних і мінеральних сполук, їх вимивання та акумуляція, надходження та витрачання вологи й тепла називають первинними складовими ґрунтотворення.
Розрізняють такі протилежно спрямовані процеси, що протікають одночасно і взаємопов'язано, в результаті яких із гірської породи утворюється нове самостійне природне тіло - ґрунт: 1) розклад мінералів гірських порід, утворення нових міне-ралів, а також елементів живлення рослин у доступних формах; 2) утворення орга-нічної речовини, її розклад, синтез нових органо-мінеральних сполук у процесі гуміфікації та їх руйнування, акумуляція та вивільнення елементів зольного й азо-тного живлення рослин; 3) взаємодія органічних і мінеральних речовин з утворен-ням органо-мінеральних сполук різного ступеня рухомості; 4) переміщення та оса-дження в товщі ґрунту мінеральних, органічних та органо-мінеральних продуктів ґрунтотворення; 5) надходження та втрати вологи і тепла. їх називають елементар-ними ґрунтовими процесами (ЕГП), концепція яких розроблена І.П.Герасимовим. Під ними розуміється сукупність взаємопов 'язаних біологічних, хімічних та фізич-них явищ, що протікають у ґрунті та формують його генетичний профіль із харак-терним набором ґрунтових горизонтів, складом і властивостями. О. А. Роде називає їх ґрунтовими макропроцесами, на відміну від мікропроцесів, що охоплюють ізо-льовані частини ґрунтового профілю. Концепція ЕГП являє собою спробу, з одного боку, розчленувати глобальний ґрунтотворний процес на універсальні складові, а з іншого - об'єднати уявлення про велику різноманітність мікропроцесів. Кожен ге-нетичний тип ґрунту (ГТГ) характеризується визначеним, тільки йому властивим сполученням ЕГП, хоча окремі ЕГП можуть і повинні зустрічатися (в різних сполученнях) у різних ГТГ.
Елементарні ґрунтові процеси - це горизонтотворні та профілетворні процеси, що відрізняє їх від загальних ґрунтотворних процесів.
Виділяють сім груп елементарних ґрунтових процесів. Біогенно-акумуляти-вні ЕГП (підстилкоутворення, торфоутворення, гумусоутворення, дерновий про-цес) протікають у ґрунті під безпосереднім впливом живих організмів або продук-тів їх життєдіяльності, супроводжуються утворенням біогенних органогенно-аку-мулятивних поверхневих генетичних горизонтів. Гідрогенно-акумулятивні ЕГП -зв'язані з минулим або сучасним впливом ґрунтових вод на ґрунтотворення. До них належать засолення, загіпсування, карбонатизація, орудніння, окремніння, олуго-віння, кольматаж та інші. Метаморфічні ЕГП - це група процесів трансформації породотворних мінералів на місці, без елювіально-ілювіального перерозподілу ком-понентів у профілі. їх відносять до процесів внутрішньо-ґрунтового вивітрювання. До ґрунтових вони належать тільки в межах профілю. Найпоширеніші сіалітиза-ція, монтморилонітизація, фералітизація, ферсіалітизація, озалізнення, оглеєння, оструктурювання тощо.
Група процесів, пов'язаних із руйнуванням або перетворенням ґрунтового матеріалу в специфічному елювіальному горизонті з виносом із нього продуктів руйнування, або трансформацією мінеральної частини ґрунту низхідними або бо-ковими токами води, називається елювіальними ЕГП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Ґрунтоутворюючий процес. Хімічний склад ґрунтів. Роль окислювально-відновних процесів у ґрунтоутворенні та формуванні родючості ґрунту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок