Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів

Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів

Назва:
Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,22 KB
Завантажень:
311
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів


ПЛАН
Назвіть основні методи геоморфологічних досліджень.
Розподілення схилів на експозицій, визначення експозиції характеристика.
Гіпсометрична кора, земної кори.


Методи геоморфологічних досліджень
Тісно контактуючи з фундаментальними природничими науками (фізикою, математикою, хімією), геоморфологія широко користується і методами цих наук. Ще більше значення у гео-морфологічних дослідженнях мають окремі методи, що лежать в основі наук геологічного комплексу (динамічної, історичної, інженерної геології, гідрогеології тощо) та наук, які вивчають зовнішні сфери географічної оболонки (метеорології, гідрології, ґрунтознавства та ін.).
Методологічною основою всіх геолого-географічних наук, а серед них і геоморфології, ви-ступає діалектичний метод пізнання оточуючого середовища. Він ілюструється взаємним зв'яз-ком природних явищ, взаємодією протилежних сил, стрибкоподібним характером розвитку то-що. Серед універсальних загальнонаукових методів, що використовуються і геоморфологами, відзначимо також історичний (вивчає рельєф у послідовному розвитку), генетичний (вивчає походження окремих форм і типів рельєфу), порівняльно-описовий (виявляє різницю у прояві геморфологічних процесів, вивчає основні фактори формування рельєфу), математичні (забезпе-чують дослідників кількісною інформацією про рельєф - геометричні, кінематичні та ін.).
В той же час навіть найширший набір методів згаданих наук не може задовольнити спеціаль-них потреб геоморфології. Виступаючи як самостійна наука, геоморфологія має свій власний об'єкт дослідження (рельєф), а отже, і базується на специфічних методах його аналізу.
В залежності від організації геоморфологічних робіт розрізняють: методи польових геомор-фологічних досліджень (експедиційні), які спираються на маршрутні обстеження території і поєднуються з геоморфологічним картографуванням; методи стаціонарні, що передбачають три-валі спостереження за динамікою рельєфу на спеціально визначених стаціонарах, які організо-вують у межах характерних для даної території (ключових) ділянок; методи камеральні, які спрямовані на опрацювання польових матеріалів, їх узагальнення, моделювання рельєфу тощо.
За спрямуванням геоморфологічних досліджень виділяються дві великі групи методів -геолога-геоморфологічні (спрямовані головним чином на аналіз зв'язків будови поверхні з геоло-гічною основою; за допомогою цих методів визначаються, наприклад, вік рельєфу, особливості його розвитку у минулому тощо) та географо-геоморфологічні, пов'язані з вивченням інтен-сивності геоморфологічних процесів, їх прогнозуванням на майбутнє тощо.
і
Серед найпоширеніших конкретних методів геоморфологічних досліджень відзначимо: 1.Морфологічний метод, що полягає у визначенні зовнішніх ознак форм і типів рельєфу (рис.З). Наприклад: столоподібна гора, гостроверхий хребет, округлий горб тощо.
2.Морфометричний метод найчастіше вико-ристовується у комплексі з морфологічним і дає уяву про розміри форм рельєфу (висока або низька тераса, глибока ущелина). Морфометричний метод має вели-ке теоретичне і практичне значення при побудові спеціальних геоморфологічних карт, наприклад, карт глибини та густоти ерозійного почленування терито-рії, крутизни схилів тощо.
З.Морфоструктурний метод є невід'ємною скла-довою частиною геолого-геоморфологічних методів дослідження рельєфу і полягає у визначенні співвід-ношення геологічної будови і сучасної поверхні кон-кретної території. Вже згадувалося, що крупні форми рельєфу тісно пов'язані з геологічними структурами (гірський хребет, низовина, міжгірна улоговина то-що). Часто структурну обумовленість можуть мати мезо- і навіть мікроформи рельєфу, особливо за умови близького до поверхні залягання корінних порід (на-приклад, будова і спрямування річкових долин По-ділля або розміщення карстових форм на Поліссі тісно пов'язані з лініями глибинних тектонічних роз-ломів).
4.Палеогеоморфологічний метод теж належить до геолого-геоморфологічної групи і полягає у вив-ченні похованого рельєфу і геоморфологічних проце-сів минулого з метою виявлення їх ролі у сучасному рельєфі території, а отже, відкриває шляхи до про-гнозування подальшого розвитку поверхні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок