Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства

Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства

Назва:
Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,36 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
олітичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства


Зміст.


1. Передумови виникнення Кирило-Мефодіївського братства та його склад.
У 30-х роках змінюються акценти у внутрішній політиці Російської імперії. Новий міністр народної освіти граф С. Ува-ров наполягав на тому, що шлях до процвітання російської держави лежить через зміцнення трьох принципово важливих суспільних основ — самодержавства, православ'я, народності. Поява пропагандистського гасла "народності" означала не що інше як посилення процесу русифікації та новий наступ на права національних меншин. У цьому контексті й слід оціню-вати та сприймати факт виникнення 1846 р. у Києві українсь-кої політичної організації — Кирило-Мефодіївського товарис-тва (братства). Це об'єднання, з одного боку, стало яскравим свідченням невмирущості політичної традиції обстоювання українського автономізму, з іншого — закономірним виявом загальноєвропейських тенденцій та процесів. Таємна органі-зація виникла під впливом загострення протистояння у Євро-пі між силами абсолютизму і демократії; ідеологічно сформу-валася на основі передових західноєвропейських філософсь-ких систем та ідей польського романтизму; організаційно згур-тувалася, наслідуючи приклад європейських таємних органі-зацій; стала своєрідною реакцією українського народу на по-силення наступу царату на його права.
Засновниками Кирило-Мефодіївського товариства були В. Білозерський, М. Гулак, М. Костомаров, П. Куліш, О. Маркевич. Пізніше до його складу увійшли Г. Андрузький, О. Навроцький, Д. Пильчиков, І. Посяда, М. Савич, О. Тулуб. У роботі товариства активну участь брав і Т. Шевченко.
2. Основні програмні положення братства.
Основні програмні поло-ження цієї організації сформульовані у Книзі буття українсько-го народу" і "Статуті Слов'янського братства св. Кирила і Мефодія". Характерною рисою цього об'єднання була чітка, яскраво виражена релігійна спрямованість. Про це свідчить той факт, що товариство назване на честь відомих слов'янських просвітителів, православних святих Кирила й Мефодія, і сама форма організа-ції була запозичена в українських церковних братств. Глибока релігійність пронизує і програмні документи кирило-мефодіївців, у яких домінують соціальні ідеали первісного християнства, чітко простежується ідея обстоювання загальнолюдських ціннос-тей — справедливості, свободи, рівності і братерства.
"Книга буття українського народу" — це синтезна модель перебудови суспільного життя, у якій була зроблена спроба вра-хувати релігійні, соціальні та національні фактори. Концепція кирило-мефодіївців містила: 1) створення демократичної феде-рації християнських слов'янських республік; 2) знищення царизму та скасування кріпосного права та станів; 3) утвердження у сус-пільстві демократичних прав і свобод для громадян; 4) досяг-нення рівності у правах на розвиток національної мови, культу-ри та освіти всіма слов'янськими народами; 5) поступове поши-рення християнського ладу на весь світ.
Побудована на ідеях українського національного відроджен-ня та панславізму, ця програма далеко виходила за межі власне української проблематики. Характерно, що, перебуваючи під впли-вом західноєвропейських філософів та польського романтизму, у яких у цей час чітко простежується популярна народно-месіан-ська ідея, кирило-мефодіївці розробили свій варіант "месіаніз-му": головною особою їхніх широкомасштабних планів мав ста-ти скривджений, поневолений, але нескорений український на-род. Саме йому відводилася місія визволителя росіян від їхнього деспотизму, а поляків — від аристократизму, роль спасителя і об'єднувача усіх слов'янських народів.
Програмні документи товариства народжувалися у дискусі-ях. Саме цим, очевидно, пояснюється їхня синтезність та полі-фонічність, адже пріоритетну роль національних ідей обстоював П. Куліш, соціальних — Т. Шевченко, а загальнолюдських та християнських — М. Костомаров.
М. Костомаров, якого (поряд із М. Драгомановим), можна вважати одним із основопо-ложників української політології як науки, був одним із найактивніших учасників Кирило-Мефодіївського товари-ства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок