Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Визвольна війна середини ХVІІ ст

Визвольна війна середини ХVІІ ст

Назва:
Визвольна війна середини ХVІІ ст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,10 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
РЕФЕРАТ
на тему:
Визвольна війна середини ХVІІ ст.


П Л А Н.
Причини, характер, періодизація.
Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 – серпень 1657 рр.).
1. Причини, характер, періодизація.
У середині XVII ст. в українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, що не тільки кардинально змінив хід національної історії, а й суттєво вплинув на геополітичний розвиток усієї Європи. Ця подія була глибоко законо-мірним явищем. Спрацював комплекс чинників, які зроби-ли широкомасштабний народний виступ необхідним і мож-ливим. Перша група чинників спонукала, підштовхувала до вияву активності, друга робила цю активність можливою — створювала ґрунт для її розгортання.
Які ж причини робили необхідним початок національ-но-визвольної боротьби в 1648 p.?
У цей час надзвичайно ускладнилася соціально-економічна ситуація в українських землях, що входили до складу Речі Посполитої. Після закінчення виснажливої для Західної Європи 30-літньої війни саме Польща стає одним з головних експортерів хліба. Основний польський порт Гданськ від 1583 до 1648 р. у 2,5 раза збіль-шив відвантаження зерна. Орієнтація на внутрішній та; зовнішній ринки, а не на задоволення власних потреб , суттєво вплинула на структуру поміщицьких господарств. Вони активно перетворюються на фільварки. В основі цієї трансформації лежали два взаємопов'язані процеси — зміцнення феодальної земельної власності та посилення кріпацтва.
Польські та полонізовані українські феодали, намага-ючись максимально збільшити свої прибутки, йшли шля-хом посилення експлуатації селян. Саме тому помітно зростає панщина, особливо в районах, сполучених із зов-нішнім ринком. Наприклад, у Східній Галичині та на Волині вона становила 5—6 днів на тиждень. Водночас нев-пинно зростали натуральні та грошові податки. За оцін-кою очевидця Г. Боплана, багатьом селянам в Україні в цей час жилося «гірше, ніж галерним невільникам». Справді, влада пана була безмежною — він за своїм ба-жанням міг будь-кого з селян продати, обміняти, навіть убити.
Помітно погіршуючи соціальне становище народних мас, фільварково-панщинна система водночас гальмува-ла розвиток простої капіталістичної кооперації та почат-кових форм мануфактурного виробництва, зародки яких були годі в багатьох галузях промисловості, не сприяла вона і формуванню єдиного ринку України.
Потерпали українські селяни і від здавання феодала-ми своїх маєтків у оренду. Лише 1616 р. більша частина , українських земель, що належали Польщі, орендувалася єврейськими підприємцями, які, маючи на меті в короткий строк повернути з прибутком вкладені гроші, нещадно експлуатували селян і виснажували землі.
У складній ситуації опинилося і міщанство, особливо в тих містах, які перебували в приватній власності феода-лів. Міщанство виконувало повинності та сплачувало по-датки — чинш (по 20—ЗО грошів з «диму»), церковну десятину та ін. Хоча на початку XVII ст. більшість міст України користувалася Магдебурзьким правом, це само-врядування постійно обмежувалося. Війтів, як правило, призначав польський уряд, а не обирали міщани. Користую-чись правом безмитного вивезення своїх товарів і монопо-лією на виробництво та переробку різних видів продукції, феодальна знать досить успішно конкурувала з жителями міст у торговельно-промисловій сфері. До того ж у політичному та економічному житті міст провідну роль віді-гравали поляки та інші іноземці, а українські міщани ви-тіснялися, що зумовлювало загрозу «випадання» україн-ців із загальнолюдських цивілізаційних процесів, перетво-рення їх у перспективі на відсталу «селянську націю».
Незадоволене своїм становищем було і заможне реєстрове козацтво, яке являло собою проміжний стан між шлях-тою І селянством. Як і шляхта, реєстрові козаки звільня-тися від кріпацтва та панщини, тобто користувалися індивідуальною свободою. Водночас вищі козацькі верстви зав-жди бажали володіти закріпаченими селянами і мати інші рівні права зі шляхтою. На середину XVII ст. авторитет, вплив, активність та слава козацтва зростали, а права де-далі більше обмежувалися.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Визвольна війна середини ХVІІ ст

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок