Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.)

ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.)

Назва:
ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,80 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 94:284(477.7)"1943/1964"
Н. Ю. Краснянська
ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.)
У статті проаналізовано специфіку організаційних форм, динаміку розвитку та кількісний склад протестантських конфесій на території Південної України у 40-60-х рр. ХХ ст. Розкрито залежність розвитку
конфесій від державної антирелігійної політики.
Ключові слова: протестантизм, конфесія, громада, баптизм, ідеологія, віровчення, трансформація,
структура.
Україна - багатоконфесійна держава. На її теренах діє майже 22 тис. офіційно зареєстрованих релігійних громад, які репрезентують понад 80 конфесій. Дедалі впливовішими серед них стають протестантські спільноти. Відбувається зміцнення їхнього суспільного статусу, що є наслідком впливу на церковні організації постійнодіючих суспільних факторів.
Значних і далекосяжних змін українська конфесійна палітра зазнала з середини 40-х - до початку 60-х рр. ХХ ст. Цей період став визначальним для організаційного зміцнення протестантського руху. З огляду на зазначену обставину, проаналізуємо зміни, які відбулися в організаційній площині, динаміці розвитку й кількісних показниках конфесій, поширених у південному регіоні України, що був колискою вітчизняного протестантизму.
Для досягнення поставленої мети, звернемо увагу на специфіку релігійної ідеології окремих протестантських конфесій представлених на Півдні, визначимо кількісні показники релігійних громад, що діяли у різних соціальних середовищах, простежимо змінність цих показників у зв'язку з діями органів державної влади. При цьому зосередимо увагу на функціонуванні найбільш чисельних спільнот - баптистів, п'ятидесятників та адвентистів сьомого дня.
Питання організаційних форм, динаміки розвитку та кількісного складу протестантських конфесій у 40-60-х рр. ХХ ст. в історіографії тривалий час не вивчались. Радянські вчені досліджували історію протестантизму лише з метою його політичної дискредитації та на підтвердження політизованої тези про утвердження масового атеїзму під керівництвом комуністичної партії. їх мало цікавили й регіональні аспекти розвитку релігійних організацій. Тому у атеїстичних роботах лише фрагментарно знайшли відображення окремі показники розвитку релігійних спільнот в Україні та її Південному регіоні зокрема. У зазначеному контексті згадаємо відомі праці В.І. Гараджі [1], А.А. Чанишева [2], Л.В. Митрохіна [3], Ю.А. Розенбаума [4], Е.Ю. Зубкової [5] та інших радянських дослідників.
Суттєво змінилася історична парадигма за часів державної незалежності України. У роботах А.М. Колодного [6], В.І. Любащенко [7], порушено багато теоретичних питань конфесійного розвитку релігійних спільнот у радянському суспільстві, й зокрема у 40-60-х рр. ХХ ст., міститься багато фактографічного матеріалу щодо протестантських рухів на території України. Розглядаються організаційні аспекти створення Союзу євангельських християн-баптистів, гострі питання державно-церковних взаємовідносин, поділу конфесій на легальні та нелегальні, наслідків такого розмежування. У діаспорі активні дослідження окремих сюжетів вказаної проблематики проводили В. Домашовець, Л. Жабко-Потапович, В. Заватський. Зазначений стан історіографії питання спонукає до його вивчення переважно на основі джерельного матеріалу, ще не введеного до наукового обігу.
Джерельною базою статті є матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Державного архіву Запорізької області, зокрема, матеріали фондів Уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по УРСР (ЦДАВО України), ЦК Компартії України (ЦДАГО України), Запорізького обкому компартії України (ДАЗО) за вказаний історичний період. Матеріали цих фондів з достатньою повнотою дозволяють судити про спільні та відмінні риси в ідеології протестантських спільнот, кількісний склад та мережу протестантських громад у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Ізмаїльській областях, подають загальну характеристику конфесійного життя Південної України у 40-60-х роках ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (1943-1964 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок