Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Шкільництво у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)

Шкільництво у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)

Назва:
Шкільництво у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,16 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Шкільництво у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)


Розвиток свiтової цивiлiзацiї завжди супроводжувався вiйнами та збройними зiткненнями рiзних народiв, одним з наслiдкiв яких було захоплення у полон воякiв зi складу армiй протиборчих сторiн. Особливого драматизму проблема полонених набула пiд час Першої свiтової вiйни, коли зростання чисельностi армiй європейських держав призвело до збільшення кiлькостi воякiв, якi потрапляли в полон i, як правило, утримувалися в спецiальних концентрацiйних таборах. Водночас, тотальнiсть ведення бойових дiй європейськими державами у Першiй свiтовiй вiйнi призвела до появи нової категорiї осiб з числа воякiв i цивiльних осiб, якi перебували на територiї противника - т.зв. iнтернованих (вiд латинського internus - внутрiшнiй), якi пiдлягали роззброєнню та примусовiй iзоляцiї у таборах лише через свою етнiчну або державну приналежнiсть до ворогуючої країни[1].
З самого початку Першої свiтової вiйни українськi землi стали ареною воєнних дій мiж армiями держав Почвiрного союзу та Росiйської iмперiї. Надзвичайно важливе значення для України мала й та обставина, що до складу росiйської та австро-угорської армiй було мобiлiзовано сотнi тисяч українцiв, якi були змушенi воювати за iнтереси двох найбiльших iмперiй Європи. Вiйськовi невдачi царської армiї у 1914-1915 рр. поставили уряди Нiмеччини та Австро-Угорщини перед необхiднiстю створення таборів для iзоляцiї та тимчасового утримання сотень тисяч полонених. Значну частину з їх числа становили мешканцi українських губернiй Росiйської iмперiї, якi у переважнiй бiльшостi були українцями за походженням.
Використовуючи об'єктивну зацiкавленiсть провiдних держав Почвiрного союзу в послабленнi вiйськової могутностi Росiйської iмперiї, СВУ зумiв отримати значнi фiнансовi кошти для проведення широкої видавничої та агiтацiйно-пропагандистської кампанiї в Європi, а крiм того здiйснити у кiнцi 1914-1915 рр. українiзацiю кiлькох таборiв (Фрайштадт, Раштат, Вецляр i Зальцведель) полонених зі складу царської армії. У початкiв культурно-освiтньої та нацiонально-патріотичної роботи серед полонених українцiв у таборах Нiмеччини та Австро-Угорщини стояли високоідейна й патрiотично налаштована українська iнтелiгенцiя переважно з Галичини i Буковини (В.Сiмович, Р.Домбчевський, В.Пачовський, О.Безпалко, С. і Р. Смаль-Стоцькі, О.Терлецький та iн.), загартована в суспiльно-полiтичнiй роботi, з великим педагогiчним стажем. Всi вони увійшли до складу просвiтнiх вiддiлiв СВУ, головною функцією яких стало налагодження освітньої та нацiонально-патрiотичної роботи у середовищі полонених українців. Заходами цих вiддiлiв до кінця 1915 р. у таборах була створена цiла низка товариств та гурткiв (просвiтнiх, культурно-мистецьких, видавничих, кооперативних та iн.), які згуртували у своєму складі значну кількість полонених українців[2].
Особливо актуальною справою для полонених було створення початкових шкіл, бо переважна більшість таборян не вміла читати й писати. Тому з самого початку СВУ подбав і про надходження книжок до табiрних бiблiотек; про шкiльнi пiдручники й прилади, географiчнi карти, дiапозитиви, театральнi костюми й декорацiї, музичнi iнструменти. Крім того, СВУ поширив свою дiяльнiсть i на багатонацiональнi табори полонених царської армiї, якi стали своєрiдним джерелом для поповнення свiдомими українцями згадуваних таборiв. З цією метою Союз активно розповсюджував у таборах українськi книжки, органiзовував школи грамоти та бiблiотеки, засновував народнi хори i театри, влаштовував рiзнi курси та виклади тощо.
Метою цих заходiв було морально пiдготовити загал полонених українцiв до активної участi у національно-визвольнiй боротьбi, виховати серед полонених людей, здiбних до самостiйної громадської i культурної діяльності, а також пiдняти загальний культурний рiвень широкої маси полонених українцiв шляхом навчання їх грамоті та поширення вiдомостей з української iсторiї, географiї, лiтератури. Аналогiчнi заходи у таборах вiйськовополонених росiйської армiї проводилися Союзом i у 1917 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Шкільництво у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок