Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні

Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні

Назва:
Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,45 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Міністерство освіти та науки України
Коломийське медичне училище
ім. І.Франка
Р Е Ф Е Р А Т
н а т е м у :
“Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні ”.
Підготувала: ст. гр. 2П9
Семчишин Мирослава
Коломия, 2001 р.


Освічені люди першої половини 17 століть шукали різноманітні засоби, щоб стримати польський наступ. Найважливішою була спра-ва заснування нових шкіл. Недостатній розвиток освіти вва-жали за головну причину занепаду культурного і національ-ного життя. Найглибше висвітлив це питання автор "Пере-стороги", який писав: "Вельми зашкодило державі Руській, що не могли поширити шкіл і наук всенародних і їх не фундували, бо якщо науку мали б, то за несвідомістю своєю не прий-шли б до такого занепаду".
Першочергово на цю потребу відгукнулися братства. Так, перша братська школа була заснована у Львові у 1585 р. і звалася греко-слов'янською школою, або гімназією. На-вчання в школі велося слов'янською мовою, з давніх мов вивчалася грецька. У якій пошані була грецька мова, мож-на побачити із заповіту гетьмана Петра Сагайдачного, що встановив у львівській і київській школах окремі кошти на утримання грецьких учителів.
Навчання носило літературний характер. Після вивчення основ граматики приступали до вивчення поетики та рито-рики, торкалися основ філософії. Поза літературною освітою учень виносив зі школи деякі знання з математики, астро-номії, музики. Дуже високі вимоги ставилися до вчителів-дидасколів, останні повинні бути розумними, благочестивими (не п'яницями, розпусниками, хабарниками, зависниками, а являти собою взірець добра і всяких чеснот у всьому). Учні в школі мали рівні права, які визначалися шкільним статутом. Викладали в цій школі молоді вчителі і письменники: Зизаній Тустановський, Кирило Ставровецький, Іван (Іов) Борець-кий та ін. Головне завдання школи було підготувати нових духовників, учителів і письменників, що словом і письмом могли послужити громадянству.
Існувала братська школа й у Луцьку. В ній працювали відомі педагоги Єлисей Ілковський, Павло Босинський, Ав-густин Славинський, видатний художник Йов Кондзелевич. Школа мала свій статут "Порядок шкільний" і пра-вила для учнів "Артикул прав", котрі є пам'ятками прогре-сивної педагогічної думки того часу. В Луцькій братській школі навчався видатний український поет і громадський діяч Данило Братковський, закатований шляхтою у 1702 р.
за участь у національно-визвольному русі. Певну роль у розвитку освіти відіграла Запорозька Січ.
Вже у 1576 р. на землях Війська Запорозького була засно-вана перша школа, в якій навчалися бажаючі — як мало-літні, так і дорослі. На Чортомлицькій Січі в 1650 р. збудували січову військову церкву із центральною головною школою при ній. У цій школі, як свідчать документи, навчалося 80 учнів. Всього на Запо-рожжі було 44 церкви, при 16 з них працювали церковно-парафіяльні школи. Діяли також, за твердженням істори-ка О. Апанович, 3 спеціальні школи підвищеного типу.
Головним учителем січової школи був ієромонах. Він тур-бувався про здоров'я хлопчиків, ховав померлих і про все, що відбувалося в школі, доповідав кошовому отаманові та при-кордонному лікареві. Навчання в усіх школах Запорожжя велося рідною — "руською" — мовою. Крім рідної, у січових школах вивчали старослов'янську і латинську мови, письмо й лічбу, закон Божий, піїтику, риторику, геометрію, геогра-фію, астрономію, музику тощо. Учні проходили курс військо-во-фізичного виховання, мали досить широкі права. Щоро-ку обирали двох отаманів: одного для учнів старшого, друго-го — для учнів молодшого віку. Виняткову увагу запорозькі козаки приділяли добору вчителів, стежили за їхніми пове-дінкою і працею. Проте довгий час залишалася невирішеною справа вищої школи, яка могла б дати освіту інтелігенції і протидіяти впливам єзуїтських шкіл.
Створенням вищої школи першим зайнявся князь Кос-тянтин Острозький, волинський магнат, що займав високі урядові посади і, розуміючи вагу освіти, заснував у своєму маєтку в м. Острозі у 1576 р. школу, відому під назвою Острозької академії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Розвиток освіти, науки і медицини 17 ст. в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок