Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> УСРР на початку 20-х років

УСРР на початку 20-х років

Назва:
УСРР на початку 20-х років
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,66 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
“УСРР на початку 20-х років ”


УСРР на початку 20-х років
Після закінчення громадянської війни основна части-на українських земель входила до складу Української СРР — однієї з 13 держав, що виникли на руїнах колиш-ньої Російської імперії. Якщо Польща, Фінляндія та кра-їни Прибалтики стали справді незалежними, то радянсь-ка Україна у цей час мала формальний статус самостій-ної держави, яка виявляла незначну дипломатичну актив-ність на міжнародній арені.
Діяльність української радянської дипломатії на по-чатку 20-х років умовно можна поділити на два суттєво відмінні етапи: перший (кінець 1920 — квітень—травень 1922 р.) — рішучий дипломатичний прорив, вихід із ізо-ляції; другий (червень 1922 — серпень 1923 р.) — посту-пове згортання зовнішньополітичної діяльності.
На першому етапі окреслилося коло завдань та визна-чилися магістральні напрями діяльності української дип-ломатії: розбудова дипломатичних структур; встановлен-ня дипломатичних відносин та укладення договорів; ство-рення правової бази дипломатичної діяльності; робочі кон-такти з представництвами іноземних держав в УСРР. Основною метою України на міжнародній арені був вихід з дипломатичної ізоляції шляхом досягнення юридично-го визнання УСРР з боку великих держав, врегулювання відносин з прикордонними державами, укладення взаємо-вигідних міжнародних торгово-економічних договорів.
Першу мирну угоду радянської України було підпи-сано Ф. Коном та Ю. Коцюбинським 14 лютого 1921 р. з Литвою. Протягом 1921 р. УСРР встановила диплома-тичні відносини з Латвією та Естонією.
Коцюбинський Юрій Михайлович (1896—193 7) — партійний, дер-жавний і військовий діяч. Член партії більшовиків з 1913 р. Учас-ник жовтневого перевороту 1917 р. у Петрограді. В січні 1918 р. — головнокомандувач військ Української Радянської республіки, які вели наступ проти Центральної Ради. Активний учасник вста-новлення радянської влади в Україні. 31920 р. — на дипломатич-ній роботі, з 1933 р. — голова Держплану і заступник голови РНК УРСР. У1934 р. звільнений з усіх посад і репресований як ініціатор створення в Україні контрреволюційної терористичної організації та троцькістського центру. В1937р. розстріляний.
Особливою складністю відзначалися відносини з Поль-щею. 18 березня 1921 р. було укладено з нею Ризьку мирну угоду. Державним кордоном сторони визнали лінію фак-тичного розмежування до початку радянсько-польської війни (за Польщею зберігався контроль над українськи-ми землями по Збруч і Горинь). УСРР нормалізація від-носин з Польщею була необхідна для нейтралізації дій уряду Української Народної Республіки (УНР), що пере-бував у Тарнуві поблизу Кракова. Діяльність цього уряду була досить широкою: від дипломатичних акцій — до організації збройних виступів на території радянської України. Зокрема, восени 1921 р. дві рейдові групи пет-люрівців — Волинська і Подільська — під керівництвом Ю. Тютюнника розпочали збройну боротьбу на території УСРР, але під Базаром частина з них потрапила до поло-ну, 359 осіб було розстріляно. Спираючись на Ризький договір, радянська сторона змусила Польщу відмовитися від підтримки С. Петлюри, і збройні рейди з польської території припинилися.
2 січня 1922 р. було підписано договір про дружбу і братерство між Туреччиною та Україною, що мало над-звичайно важливе значення для становлення та активіза-ції зовнішньої торгівлі республіки, адже в другій поло-вині 20-х років 45% усього обігу зовнішньої торгівлі УСРР припадало на Туреччину.
На цьому етапі плідно йшла розбудова дипломатич-них структур. Усією роботою керував наркомат закор-донних справ УСРР, який очолював голова Раднаркому України X. Раковський. Для налагодження ефективного економічного співробітництва було утворено Наркомат зов-нішньої торгівлі (НКЗТ). Наприкінці 1921 р. Україна мала власний експортний фонд, який становив 60 млн крб. золотом, а до сфери впливу НКЗТ республіки за домовле-ністю з наркоматами Росії входили Польща, Чехословаччина, Румунія, Туреччина, Балканські країни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: УСРР на початку 20-х років

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок