Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Джерела до історії розколу в українському правоелав і 20-х pp. XX ст. на Півдні України

Джерела до історії розколу в українському правоелав і 20-х pp. XX ст. на Півдні України

Назва:
Джерела до історії розколу в українському правоелав і 20-х pp. XX ст. на Півдні України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,50 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 281.9 (091) (477.73)
Балягузова О.Ю., Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського
Джерела до історії розколу в українському правоелав і 20-х pp. XX ст. на Півдні України
У статті аналізується джерельна база з теми "Історія розколу в українському правоелав "і і921-1930pp. (на матеріалах Півдня України)". Виділено основні групи джерел, проаналізовано 'їх характерні особливості, ступінь достовірності, місце знаходження тощо. Автор доходить висновку, що хоча документальних збірок церковного походження у південних архівосховищах не збереглося, все ж інші архівні фонди (про які йде мова у статті) та друковані джерела ліквідують цю прогалину і дають змогу розкрити процеси, що відбувалися у зазначений період в українському правоелав Т південного регіону.
In the article the sources' base of the topic "The History of Ukrainian Orthodox Church' schism of 1921-1930 (according the materials of the South of Ukraine)" is analyzed. New groups of sources are picked out and analyzed their typical features, degree of authenticity, location etc. The author comes to the conclusion that in spite of the fact that church collections of documents were not preserved in southern archives repositories, other archives founds (named in the article) and printed sources fill up this gap and give the opportunity to discover the processes which took place at the indicated period in Ukrainian Orthodox Church ofi the southern region.Одними із важливих питань, вивчення яких активізувалося в сучасній історичній науці, є розвиток та діяльність православної церкви в Україні на всьому етапі її історичного розвитку. Особливу увагу привертає досить складний період - 20-ті роки XX ст., який характеризується не лише зміною взаємовідносин владних структур та церкви, а й розколом всередині православ'я, що найбільш характерно позначилося в Україні, де, крім загальносоюзних течій (тихоновці, обновленці, йосифляни тощо) РПЦ, з'явилися течії із національним відтінком (УАПЦ, діяльно-христова церква (ДХЦ), Братство об'єднаних парафій УПАЦ (БОПУПАЦ) тощо).
Складністю дослідження даної теми є практична відсутність безпосередніх документальних фондових збірок церковного походження, які б висвітлювали церковну історію на Півдні України. Винятком є хіба що фонд УАПЦ, про який мова буде йти нижче. Тому сучасному дослідникові для більш повного уявлення про події в українському православ'ї 20-х років XX ст. необхідний фронтальний перегляд усього ком- плексу джерел даного періоду, в систематизації якого і полягає дана робота.
Увесь комплекс джерел автор вважає доцільним поділити на наступні основні групи:
Документальні джерела (законодавчі, актові, діловодні, статистичні, судово- слідчі та ін.).
Періодична преса.
Джерела особового походження: спогади (мемуари), щоденники, листи, автобіографії та ін.
Кожна з цих груп джерел має свої особливості, ступінь достовірності, значення для розкриття теми тощо.
Найчисленнішою є перша група, яку умовно можна поділити на опублікований комплекс та неопублікований, що зберігається в центральних (Центральний держархів вищих органів влади та управління України і Центральний держархів громадських об'єднань України) й обласних (Миколаєва, Одеси, Херсона, Кіровограда) архівах України [1].
Початок 20-х років позначився стрімкою розбудовою радянського держапарату - найрізноманітніших і численних комісаріатів, рад, комітетів, комісій тощо. Було створено, зокрема, й цілу систему органів для практичної реалізації Декрету про відокремлення церкви від держави.
Видиму частину цієї складної багатогалузевої конструкції становив створений у червні 1921 р. у складі Народного комісаріату юстиції УСРР "Відділ по відокремленню церкви від держави", якому було надано досить широкі повноваження (розробка проектів відповідних законів і підзакон- них актів - директив, інструкцій, обіжників, положень; здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства про культи; регулювання відносин державних інституцій і Церкви; надання консультативної допомоги з цих питань і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Джерела до історії розколу в українському правоелав і 20-х pp. XX ст. на Півдні України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок