Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Козацтво

Козацтво

Назва:
Козацтво
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,93 KB
Завантажень:
513
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Козацтво


Зміст.


Вступ.
Козацтво на Україні — явище самобутнє, національне, суто народне. Воно виникло і сформувалося в другій половині XV—XVI ст. як форма протесту українського народу проти зростаючого соціального та національно-релігійного гноблення, посилення кріпацтва і розвитку кріпосного права. Соціальний склад козацтва був неоднорідний. Переважну його масу становили збіглі селяни, представники місь-ких низів, а також декласовані елементи земян і шляхти. Воно поповнювалося вихідцями не лише з українських зе-мель, а й з Білорусії, Росії, Молдавії.
Джерелом утворення козацтва в другій половині XV— у XVI ст. були «ухідництво». втечі, масові переселення се-лян і міщан. Це стало фактором освоєння обширів Над-дніпрянщини, яка у XV ст. була спустошена та знелюднена внаслідок постійних татарських нападів.
Козацтво «на волості» взяло на себе справу боротьби проти татар. Найвидатнішим явищем в історії козацтва було утворення в середині XVI ст. Запорозької Січі. Згур-товуючи в собі найволелюбніші елементи козацтва, вона стала осередком боротьби не лише проти зовнішніх ворогів України — Турецької (Османської) держави і Кримського ханства, а й проти зазіхань правлячих кіл Речі Посполитої щодо України. Запорожці очолили рух свого народу за со-ціальне й національне визволення. Січ стала зародком но-вої української козацько-старшинської державності, утво-ривши органи влади («Кіш»), військо та морський флот. К. Маркс назвав Запорожжя «християнською козацькою республікою».
Проблема козацтва — одна із центральних в історії України доби феодалізму, а тому завжди привертала увагу дослідників. Польські шляхетські історики пов'язували появу козацтва з діяльністю польських і українських маг-натів. До такого трактування схилялися й тогочасні іноземні автори. Так, О. Гваньїні твердив: магнати Лянцкоронські, Вишневецькі, Ружинські та інші набирали козаць-кі загони, оголошували себе отаманами й «козакували» в Дикому Полі.
Прагнучи довести право козацької старшини на дворян-ство, українські старшинські історики-літописці XVII— XVIII ст. намагалися довести, що козаки—це нащадки стародавніх шляхетних вояків, лицарів. Наприклад, Гри-горій Грабянка писав: козаки «бяху... от воинского чина отдревле й мечем упражняхуся, а не работним игом». Так само анонімний автор «Истории Русов или Малой России» (1846 p.), полемізуючи з польськими вченими, протестував проти їхнього твердження, що козаки «набирались из разной вольницы...», тобто були вихідцями з простолюду.
1. Перші козацькі літописи
Історії Запорозької Січі присвячені численні розвідки — від суто популяризаторських до капітальних праць. Різними дослідниками цс яви-ще висвітлюється по-різному: і як цілісний про-цес, і його окремі складові чи персоналії. Протягом останнього століття світ побачили грунтовні робо-ти Д. Яворницького, М. Андрусяка, В. Голобуцького, М. Грушевського, І. Крип'якевича, О. Оглобліна, Н. Полонської-Василенко, В. Анто-новича та багатьох інших. Сьогодні інтерес до козацької доби значно зріс.
Першоджерела історії виникнення, становлен-ня і розвитку Запорожжя тривалий час були невідомі дослідникам. У ході роботи з періодичними виданнями минулого століття складається враження, що автори відтворюють не дійсну, а емпіричну історію 1 лише у 1841-1845 pp. А.Скальковський, який знайшов і оприлюднив архів Запорозької Січі, увів в обіг оригінальні документи, частково їх опрацювавши, заклавши підвалини наукового підходу до проблеми. Щоп-равда, він сам так і не зміг повною мірою осягнути значущості даних матеріалів.
1846 p. за активної участі О. Бодянського, вче-ного секретаря "Общества истории и древностей Российских", побачив світ ''Літопис Самовидця про війни Богдана Хмельницького і про міжусіб'я, що були в Малій Росії, і про його смерть". Автор літопису був скромною людиною, це було в тра-диціях літописців, тому ім'я його невідоме. Він, як свідчить текст, був безпосереднім учасником війни Б.Хмельницького та, напевно, дожив до кінця XVII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Козацтво

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок