Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Скачати реферат: Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.

Загрузка...

Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект. / сторінка 4

Назва:
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Тому нині слід неупереджено про-аналізувати ті історичні документи, які започаткували кон-ституційний процес в Україні після повалення самодер-жавства.
Підгрунтя становлення української державності за-клали універсали Центральної Ради, перший з яких було прийнято у червні 1917 p. Він розглядався як "статут авто-номії України", здійснюваної за принципом: "Українські справи вирішують Українські Збори (Сойм), загальноросійські — Центральне Російське Правительство". Однак ці демократичні ідеї були відхилені російським Тимчасовим урядом і Центральна Рада звернулася до населення Украї-ни із закликом встановити нове життя, обіцяла прийняти нові закони.
Суттєве значення на той час мала і Декларація Гене-рального Секретаріату Центральної Ради від 27 червня 1917 p., тобто Декларація першого українського уряду. Го-ловне її завдання полягало у трансформації моральної влади, яку мала Центральна Рада, у публічно-правову з чітким розмежуванням повноважень кожного секретарства (міністерства) щодо управління відповідними галузями на-родного господарства.
До певного часу, зазначалося в Декларації, головним завданням Центральної Ради було об'єднання української демократії на засадах лише національно-політичних дома-гань. Однак економічне й соціальне становище потребува-ло відповідних управлінських дій, які й було зроблено Ге-неральним Секретаріатом Центральної Ради.
Отже, Центральна Рада перетворювалася на законо-давчий орган, а Генеральний Секретаріат — на орган цен-тральної виконавчої влади.
Віхою у розвитку конституційного процесу стало прийняття 3 липня 1917 p. II Універсалу Центральної Ради, який можна розглядати як своєрідний договір про порозу-міння між Центральною Радою і Тимчасовим урядом. Згід-но з ним Центральна Рада поповнювалася представниками інших національностей, що проживали в Україні. Крім того, зазначалося, що "прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада в згоді з національними меншос-тями України підготовлятиме проект законів про авто-номний устрій України для внесення на затвердження Учредительного зібрання".
Документами, що мають суттєве значення для харак-теристики тогочасного конституційного процесу в Україні, є також "Основи тимчасового управління на Україні" і "Тимчасова Інструкція Генеральному Секретаріатові Тим-часового Уряду на Україні". У них визначалися основні питання організації структурної побудови та функціону-вання Генерального Секретаріату як найвищого органу уп-равління в Україні.
Розвиток подій у другій половині 1917р. підводив Ук-раїну до проголошення незалежності. Важливим політико-правовим передконституційним кроком на цьому шляху стало прийняття Центральною Радою 20 листопада 1917 р. III Універсалу, який проголошував побудову стосунків із Росією не на автономних, а на федеративних засадах.
IV Універсал проголошував ряд інших важливих поло-жень щодо державного устрою України, у тому числі:
якнайшвидше встановлення миру з петроградським уря-дом народних комісарів;
встановлення Українськими Установчими Зборами справжньої влади народу;
після повернення додому вояків проведення Центральною Радою переобрання місцевих рад та міських дум, щоб всі змогли брати участь у їхній праці;
передача трудовому народові землі без викупу;
запровадження державно-на-родного контролю над усіма банками;
розгортання рішу-чої боротьби проти всіх контрреволюційних сил.
Як бачимо, усі зазначені положення мали демо-кратичне спрямування й у подальшому знайшли відобра-ження у Конституції Української Народної Республіки 1918 p., яка мала підзаголовок "Статут про державний устрій, права і вільності УНР".
Наведене вище свідчить, як поступово, віддаючи перевагу мирним засобам розвитку держави. Центральна Рада намагалася встановити в Україні справді демо-кратичний устрій. Саме це засвідчує Конституція УНР 1918 p., яка, однак, так й не набула чинності, бо у день її прийняття до Києва увійшли німці. Почалася німецька окупація під кольорами українського гетьманату П. Скоро-падського.
За гетьманату особливого зна-чення набула "Грамота до всього українського народу" від 29 квіт-ня 1918 p.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок