Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.

Загрузка...

Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.

Назва:
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.


Зміст.


1. Україна на шляху до здобуття незалежності.
Останнє десятиріччя XX ст. ввійде в історію вельми суттє-вими геополітичними змінами. Серед нових політичних реа-лій — творення Української незалежної держави з-поміж інших країн пострадянського простору.
Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід — Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із дво-полюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи дер-жав і народів. Тісно пов'язані між собою процеси подолання розколу Європи й Німеччини, ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва, та самовизначення народів східноєвро-пейських держав і національно-державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. На Сході припинили існування воєнно-політичний блок країн Варшавського Дого-вору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР як світова наддержава.
Поява на політичній карті світу незалежної України запо-чаткувала глобальні трансформації не лише в даному регіоні Досягнення суверенного статусу Українською державою, за визначенням американського політолога 3. Бжезінського, є однією з найвідчутніших геополітичних подій XX ст.
Верховна Рада Української РСР 16 липня 1990 p. прийняла знаменний, історичного значення документ — Декларацію про державний суверенітет України. Із 385 де-путатів, присутніх у цей день на засіданні парламенту, за Декларацію проголосували 355, проти — чотири, не взяли участі у голосуванні — 26 (однак 18 з них звернулися до секретаріату з проханням приєднати їхні голоси до голосів “за”).
Декларація складалася зі вступу (преамбули) та деся-ти розділів: І. Самовизначення української нації. II. Наро-довладдя. III. Державна влада. IV. Громадянство Україн-ської РСР. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність. VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX. Зовнішня і внутрішня безпека. X. Міжнарод-ні відносини.
У Декларації записані слова: “Верховна Рада Україн-ської РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб все-бічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи на-ціональні права всіх народів, дбаючи про повноцінний по-літичний, економічний, соціальний та духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самовря-дування народу України, проголошує державний су-веренітет України як верховенство, самостійність, пов-ноту і неподільність влади Республіки в межах її те-риторії та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”.
Далі зазначалося, що Україна як суверенна держава розвиватиметься в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією невід'ємного права на самовизначення. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організа-цій чи окремих осіб переслідуються законом. “Грома-дяни Республіки всіх національностей, — підкреслюва-лося у Декларації, — становлять народ України”. Народ України є єдиним джерелом державної влади.
Українська держава “забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки, незалежно від походження, со-ціального і майнового стану, расової та національної при-належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релі-гійних переконань, роду і характеру занять, місця прожи-вання та інших обставин”. Україна є самостійною у розв'я-занні будь-яких питань свого державного життя, а держав-на влада здійснюється за принципом її розподілу на зако-нодавчу, виконавчу і судову; найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів у державі здійснює Гене-ральний прокурор.
Територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена чи використана без її згоди.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок