Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії

Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії

Назва:
Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,88 KB
Завантажень:
302
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії


Результатом навчання учня історії мають бути:
1. Знання — безпосередньо — події, терміни, особи.
2. Розуміння — це осмислення зв'язків у фор-муванні історичних явищ.
3. Вміння — аргументовано висловлювати дум-ки, припущення, гіпотези, розмірковувати над історичними подіями та явищами, складати сло-весний історичний портрет.
Зміст сучасної історичної освіти має полягати не у заміні одних історичних фактів на інші, а модернізації, наближенні її до сучасних потреб та вимог, які ставить перед учнем суспільство. Необхідне концептуальне переосмислення іс-торії, її ролі у суспільстві. Історична освіта має раціоналізувати історичні знання — щоб суспіль-ство приймало події не через емоції, а розумом, об'єктивно.
Головні питання дидактики історії — «Як на-вчати?» та «Чого навчати?». Перше питання — це питання методів. Відповіддю на друге (мета) — є результат навчання історії — рівень історичних знань окремого учня.
Створений історії вчителем школи — спроба заповнити прогалину бра-ку теоретичних та практичних напрацювань, які допомагали б учителю історії — у викла-данні, а учню — у навчанні, розумінні нового матеріалу та засвоєнні його на високому рівні осмислення.
Учень зазнає впливу різних джерел історич-ної інформації, тому головний акцент діяльності вчителя зміщується від подання готових знань до їхньої корекції. Поряд із самими історичними знаннями постає проблема засвоєння учнями без-посередніх механізмів їх здобування.
І. Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії
Важливим елементом навчального процесу в іс-торії є формування історичних понять. Маються на увазі терміни на позначення певних історичних явищ та процесів (держава, рабство, революція, криза). Історичні поняття — це відображення у свідомості учня об'єктивної історичної дійсності; воно узагальнює, відображає загальні суттєві риси багатьох історичних явищ.
Формуванню понять доцільно приділяти більше уваги. Ставлення учня до історичних явищ, образів, ді-ячів створюється саме через поняття. Слід враховува-ти індивідуальність учня, який сприймає риси, ознаки терміну через властиву саме йому систему цінностей. Тому формулювання термінів має бути точним, іден-тичним для усіх учнів. Важливу роль при формуванні понять відіграє активна розумова діяльність самого учня, звичайно, організована чи під керівництвом учителя. Самостійно здобуті знання запам'ятовуються краще, поняття вкладаються у систему.
Виділяють три групи історичних понять:
1. Частково історичні поняття — позначають конкретні історичні явища, характерні для певного періоду даної країни (бояри, чернь закупи, смерди, універсал). Ці поняття легко пояснити, вони роз-глядаються в рамках уроку і показують специфіку історичного розвитку окремих країн.
2. Загальноісторичні поняття — являють собою вищий ступінь узагальнення (феодал, васал, фео-дальна роздробленість, законодавство, козацтво, індустріалізація, голодомор). Розкриття цих понять відбувається через систему уроків у межах теми.
3. Соціологічні поняття — показують загальні зв'язки історичного процесу. Це такі поняття, як держава, культура, виробничі сили, революція, на-ція, — найбільш складні й загальні поняття.
Вихідний момент у процесі формування істо-ричних уявлень є їхня цілісність. Будь-яке поняття вказує саме на типові риси явища. Тому необхідна конкретизація, наголошення на певних рисах яви-ща, які є найбільш суттєвими.
Методи або механізми формування історичних понять:
1. Подання нового терміну і визначення, яке уза-гальнює дане поняття.
2. Наступне використання нового поняття на даному і на наступних уроках.
3. Методи засвоєння історичних понять: порівняння — короткий опис, виокремлення суттєвих ознак, рис явища, усвідомлення відмін-ностей від інших;*
наочність — практичне використання поняття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок