Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)

Назва:
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,39 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
УДК 94:930.1(477)Іванов Д.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)
Дана публікація аналізує особливості вивчення соціального аспекту наслідків Великої Вітчизняної війни у працях радянських науковців у перше повоєнне десятиліття. Автор доходить висновку, що у дослідженні теми було зроблено суттєвий крок вперед і заслуга в цьому належить науковцям та працівникам медичної галузі, які зосередили увагу на питаннях, пов 'язаних із наслідками війни для соціальної сфери та її функціонуванням у період відбудови.
Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, радянські науковці, соціальна сфера, медична галузь, відбудова.
Данная публикация анализирует особенности изучения социального аспекта следствий Великой Отечественной войны в трудах советских ученых в первое послевоенное десятилетие. Автор приходит к выводу, что в исследовании темы был сделан существенный шаг вперед и заслуга в этом принадлежит ученым и работникам медицинской отрасли, которые сосредоточили внимание на вопросах, связанных с последствиями войны для социальной сферы и ее функционированием в период восстановления.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, советские ученые, социальная сфера, медицинская отрасль, восстановление (реконструкция).
The given publication analyzes features of studying of social aspect of consequences of Great Domestic war in works of the Soviet scientists in the first post-war decade. The author comes to a conclusion, that in research of a theme the essential step forward and a merit in it has been made belongs to scientists and workers of medical branch who have concentrated attention on the questions connected to consequences of war for social sphere and its(her) functioning during reconstruction.
Key words: Great Domestic war, the Soviet scientists, social sphere, medical branch, reconstruction.На сучасному етапі дослідження історії Великої Вітчизняної війни та наслідків цієї доленосної події постає питання щодо висвітлення цієї тематики у вітчизняній історіографії у різні періоди. Дана публікація має на меті розкрити процес оприлюднення певних фактів історії Великої Вітчизняної війни у перше повоєнне десятиліття.
Виокремлення з-поміж інших важливих проблем досліджуваного періоду соціального аспекту наслідків війни в Україні пояснюється досить суперечливим характером даної проблематики та цілим комплексом вже оприлюдненого матеріалу, який потребує подальшого дослідження та осмислення.
Дослідження соціального аспекту наслідків війни та окупації для України розпочалося вже в період визволення її території від окупантів та початкового етапу відбудови. Першими його розпочали фахівці, які мали певне відношення до соціальних органів, насамперед, працівники органів освіти, медичних організацій, житлобуду, а також представники органів місцевого самоврядування та компартійних структур. Щоб розпочати відновлювальні роботи, оздоровлення населення, створити для громадян належні умови проживання, необхідно було, в першу чергу, визначити розміри і характер руйнувань, шкоду, понесені жертви тощо. Залучені до цієї роботи науковці та провідні фахівці різних галузей СРСР та України й виступили авторами опублікованих упродовж 1943-1945 рр. досліджень з даної проблематики. У публікаціях Т.Є. Болдирєва, М.А. Габриловича, С.А. Колеснікова, І.Ф. Кононенко, О.М. Марзєєва, М.О. Семашко та ін. [1], було зроблено, по суті, першу спробу наукового осмислення й аналізу збитків, заподіяних нацистами соціальній сфері, умовам проживання та соціальній захищеності населення, заходів, спрямованих на відновлення на визволеній від окупантів території соціальної сфери, та перших наслідків відбудовних процесів. Позитивним аспектом публікацій вказаних авторів було те, що вони мали практичну спрямованість, містили конкретні рекомендації щодо покращення життя населення.
Зазначимо, що в перших публікаціях лише фрагментарно розглядалися окремі чинники наслідків війни у соціальній сфері та першочергові заходи щодо їх ліквідації, які до того ж висвітлювалися в певних допустимих рамках, що було зумовлено умовами воєнного часу та ідеологічними засадами, притаманними тогочасному періоду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок