Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Соціально-економічний розвиток на початку ХХ ст

Соціально-економічний розвиток на початку ХХ ст

Назва:
Соціально-економічний розвиток на початку ХХ ст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,27 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
“Соціально-економічний розвиток на початку ХХ ст. ”


Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
Рубіж XIX і XX ст. характерний в Україні завершен-ням промислового перевороту і переходом до індустріалі-зації, суть якої полягала в розбудові крупної машинної індустрії, якісній зміні структури господарства (промис-ловість мала переважати над сільським господарством, а важка промисловість над легкою). Ці широкомасштабні, кардинальні зміни відбувалися в надзвичайно складних умовах, адже Російська імперія, як і більшість країн сві-ту, у 1900—1903 pp. пережила економічну кризу. 1904— 1908 pp. позначені депресією, і лише в 1909—1913 pp. почалося промислове піднесення.
Українська промисловість формувалася як частина загальноімперського економічного комплексу. Проте через низку обставин (вигідне географічне розташування, при-родні багатства, дешева, але кваліфікована робоча сила тощо) вона мала свої особливості, які суттєво вплинули на структуру та розвиток промислового потенціалу краю. Своєрідним каталізатором реалізації потенційних мож-ливостей регіону стала економічна криза, яка, загострив-ши конкуренцію та посиливши поляризацію підприємств, змусила буржуазію максимально сконцентрувати і об'єд-нати сили. Тому вже на початку XX ст. Україна за рів-нем концентрації промислового виробництва в основних галузях не тільки домінувала в Російській імперії, а й посідала одне з перших місць у світі. П'ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський, Дніпровсь-кий, Олександрійський, Петровський,Донецько-Юрієвський) продукували майже 25% загальноросійського ча-вуну. Заводи Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли 60% цукру-рафінаду Російської імперії. На великих підприємствах в Укра-їні працювало понад 44% усіх робітників, тоді як у США— лише 33%.
Концентрація промислового виробництва сприяла про-цесу монополізації, і тому утворення монополій почалося спочатку саме у найбільш «концентрованих» галузях — металургійній, кам'яновугільній, залізорудній тощо. На початку сторіччя виростають могутні синдикати: «Продвагон» (1901), «Продамет» (1902), «Трубопродажа» (1902), «Гвоздь» (1903). Це були досить могутні об'єднання. Нап-риклад, утворений 1904 р. синдикат «Продуголь», до яко-го входили 18 окремих акціонерних товариств, контро-лював 75% видобутку кам'яного вугілля в Донецькому басейні. Однак, приносячи буржуазії надприбутки навіть у кризових умовах, монополії водночас гальмували гос-подарський розвиток, заважали технічному прогресу, зву-жували сферу регулюючої дії ринкових відносин.
Монополістичні об'єднання України були тісно пов'яза-ні не тільки з російською буржуазією, а й з іноземним капіталом. Західну буржуазію приваблювали величезні природні багатства, дешева робоча сила, висока норма прибутку, широкий ринок. Показово, що понад 25% іно-земних інвестицій у промисловість Російської імперії при-падає саме на Україну. Через це у вугільній промисло-вості 63% основного капіталу перебувало у володінні іно-земних компаній, а в металургії — 90%. Могутній син-дикат «Продуголь» фактично цілком контролювався фран-цузькими інвесторами. Це гальмувало і деформувало еко-номічний розвиток не тільки Наддніпрянської України, а й усієї Російської імперії, адже місцевий виробник ви-тіснявся з ринку, а більша частина прибутків, одержа-них за рахунок монопольних цін та державних військо-вих замовлень, вивозилася за кордон.
Важливою особливістю промислового розвитку Укра-їни був нерівномірний розвиток її регіонів. Якщо Пів-день України досить швидко перейшов на капіталістичні рейки і бурхливо розвивав промислове виробництво, то південно-західний регіон орієнтувався головним чином на аграрний сектор, і тут домінував дрібнобуржуазний уклад. Лівобережжя, де зберігалися залишки кріпацтва, помітно відставало від інших регіонів України.
Поступово в українських землях склалася певна спе-ціалізація промислових районів. Донбас став центром ву-гільної промисловості, Нікопольський басейн — марган-цевої, Кривий Ріг — залізорудної, Правобережжя і пев-ною мірою Лівобережжя — цукрової.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Соціально-економічний розвиток на початку ХХ ст

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок