Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,42 KB
Завантажень:
407
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
УДК 944 (477)«19/20»Гайдай О.М.
ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Автор, використовуючи матеріали друкованих джерел початку ХХ століття та архівні матеріали, аналізує питання щодо особливості боротьби за демократизацію народної освіти передовими колами громадськості України. Велику роль відіграли земства, яким удалося частково реалізувати на практиці ідею громадської за характером і демократичної за змістом народної школи. Пріоритетною задачею концепції земських народних училищ виступало розумове виховання, органічно об'єднане з морально-етичним. Вона передбачала застосування різних форм і методів навчання, серед яких пріоритетне місце відводилося тим, що пробуджували самодіяльність і творчість школярів.
Ключові слова: царський уряд, народна освіта, земства, національна школа.
Автор, используя материалы печатных источников начала ХХ века и архивные материалы, анализирует вопрос относительно особенности борьбы за демократизацию народного образования передовыми кругами общественности Украины. Большую роль сыграли земства, которым удалось частично реализовать на практике идею гражданской по своему характеру и демократической по содержанию народной школы. Приоритетной задачей концепции земских народных училищ было умственное воспитание, органически объединенное с морально-этическим. Она предусматривала применение разных форм и методов обучения, среди которых приоритетное место отводилось тем, которые пробуждали самодеятельность и творчество школьников.
Ключевые слова: царское правительство, народное образование, земства, национальная школа.
The author, using materials of printing sources of beginning of ХХ age and archived materials, analyses a question in relation to the feature of fight for democratization of folk education the front-rank circles of public of Ukraine. The big role zemstvoes to which managed to realize in part in practice idea civil on the character and democratic under the contents of national school have played. A priority problem of the concept national schools of zemstvoes was the intellectual education integrally incorporated with moral - ethical. She provided application of different forms and methods of training among which the priority place was allocated(removed) by what wakened amateur performance and creativity of schoolboys.
Key words: tsar's government, folk education, zemstvos, national school.Проведення державної ідеології в маси завжди було справою, що вимагала великого терпіння і кропіткої праці з боку влади - джерела цієї ідеології. А найнадійнішою основою для вдалого здійснення цього процесу, звичайно, була система виховання і освіти населення країни.
На жаль, сьогодні недооцінюються досягнення педагогічної думки минулого, зокрема творчі шукання кращих народних учителів і просвітителів у дореволюційних Україні та Росії. Ця обставина пояснюється, з одного боку, недостатністю історико-педагогічних досліджень у галузі народної освіти, з іншого - відсутністю методики екстраполяції історичного досвіду реформування початкової школи у сучасне політичне, культурологічне та економічне середовище.
Автор поставив перед собою завдання проаналізувати особливості боротьби за демократизацію народної освіти України в кінці XIX - на початку ХХ ст., яку проводили передові кола української громадськості. Під українською громадськістю ми розуміємо педагогів, діячів науки та культури, представників земств, політичних та громадських об'єднань, всіх, хто виступав за доступність народної освіти демократичними шляхами.
Цією проблемою, але в дещо іншому ракурсі займалися такі вітчизняні автори як В. Борисенко, О. Морозова, Н. Мещерякова, А. Гуз, С. Румянцева та інші [1].
Політика російського самодержавства у кінці XIX - на початку ХХ ст., спрямована на тотальну русифікацію, надзвичайно загострила розбіжності у галузі народної освіти в Україні. Матеріали земської статистики свідчать, що у зазначений період рівень освіти населення України був надзвичайно низьким.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок