Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,28 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
УДК 94:334.73(477.7)«19/20»Пятницькова І.В.
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті розглядається історія кооперативного руху на Півдні України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Детально проаналізовані етапи його розвитку. Висвітленні основні напрями діяльності кооперативних організацій та їх місце у житті населення регіону.
Ключові слова: кооперативний рух, кредитні товариства, сільськогосподарські товариства, товариства дрібного кредиту, споживчі товариства, артілі.
В статье рассматривается история кооперативного движения на Юге Украины во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. Детально проанализированы этапы его развития. Освещены основные направления деятельности кооперативных организаций и показано их место в жизни населения региона.
Ключевые слова: кооперативное движение, кредитные общества, сельскохозяйственные общества, общества мелкого кредита, потребительские общества, артели.
In article the history of cooperative movement in the south of Ukraine in second half ХІХ - beginning of XX centuries. Stages of his development are in details analyzed. The basic directions of activity of the cooperative organizations are covered and their place in a life of the population of region is shown.
Key words: cooperative movement, credit societies, agricultural societies, societies of the fine credit, consumer societies, artels.Кооперативний рух у сучасній Україні переживає складний етап свого розвитку. У цих умовах досвід розвитку кооперативних установ у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. на Півдні України є досить актуальним і має практичне значення.
Питання зародження та становлення кооперативного руху на Півдні України в кінці
- на початку ХХ ст. частково були висвітленні у наукових працях вітчизняних дослідники початку ХХ ст.: П. Височанського, М.І. Туган-Барановського, М.Х. Хейсіна [1] та інших. За радянських часів дореволюційна кооперація була визнана буржуазною, не вартою наукової уваги. Політичні, соціально-економічні зміни, що мали місто в нашій країні у 80-90-ті рр.
ст., сприяли зростанню уваги науковців до проблем історії вітчизняної кооперації. За часів незалежності України було видано ряд наукових праць М.В. Алімана, В.І. Марочка, І.А. Фаренія [2]. Проте, спеціально вивченням розвитку кооперації на Півдні України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. ці вчені не займалися, інформація з цього питання розглядається ними в контексті загальної історії української кооперації.
Дана стаття є спробою на основі комплексного аналізу джерел та літератури науково відтворити цілісну картину розвитку кооперативного руху на Півдні України у другій половині ХІХ - на початку ХХ. Для досягнення цієї мети необхідно розв'язати наступні завдання: простежити витоки кооперативного руху та процес його поширення на території Південної України; охарактеризувати етапи розвитку кооперації в регіоні; проаналізувати значення кооперативних товариств у житті населення Південної України.
Джерельну базу даного дослідження складають статистичні матеріали, спогади фундаторів кооперативних товариств, матеріали періодики, що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. Вернадського, центральних та обласних державних архівах України.
Кооперативний рух зародився у середині ХІХ ст. в Західній Європі. У 60-х рр. ХІХ ст. він досяг і території України. Причиною цьому було складне соціально-економічне становище населення, зумовлене переходом від феодально-кріпосницької до капіталістичної соціально-економічної формації. Важливу роль у розвитку кооперації відіграла реформа 1861 р., яка скасувала кріпосну залежність селян та прискорила процес капіталізації суспільства. Прихильники кооперативного руху вбачали у ньому можливість виведення сільського господарства з кризового становища. Першими в Україні розпочали діяльність споживчі товариства у Харкові (1866 р.), Києві (1868 р.). У 1869 р. виникло ощадно-позичкове товариство у місті Гадячі на Полтавщині. Ініціаторами та активними діячами перших кооперативів були відомі вчені, економісти того часу М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок