Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Інноваційна модель розвитку української державності у XXI столітті

Інноваційна модель розвитку української державності у XXI столітті

Назва:
Інноваційна модель розвитку української державності у XXI столітті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,49 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
Контрольна робота з модулю
«Філософські проблеми державного управління»
Інноваційна модель розвитку української державності у XXI столітті


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………….3
Характеристика інноваційної діяльності……………………………..4
Мета та принципи регулювання інноваційної політики…………….7
Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу………………………………………………………………...11
4. Наука й організація інноваційної діяльності…………………………15
Списик використаних джерел…………………………………………….19
ВСТУП
Важливішою ланкою організаційно-еко-номічного механізму управління національною економікою є управ-ління інноваціями. В сучасних умовах суспільного розвитку інновації мають сприяти інтенсивному розвитку економіки, забезпечувати гармонічний суспільний розвиток, приско-рення впровадження у виробництво останніх досягнень науки і тех-ніки, сприяти подальшому розвитку суспільства
З цієї точки зору слід детальніше розглянути, що ж таке іннова-ції і в чому полягає їхнє особливе значення для розвитку суспільства
Інновація — кінцевий результат упровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління та одержання економічного, соціаль-ного, екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту.
Інновації є об'єктом розгляду різних наук. у філософії досліджуючи інновації, пов'язані з новими знаннями і вирішенням суперечностей.
Згідно з вимогами часу основою стратегічного курсу розвитку України, її визначальними пріоритетами мають стати розробка й реалізація державної політики, спрямованої на структурну модерні-зацію господарського комплексу, якнайшвидший його перехід на ін-новаційний шлях розвитку і становлення України як високотехнологічної держави. У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір» підкреслюється, що «стимулювання науково-технологічного розвитку, реалізація структурно-інновацій-ної стратегії повинна стати однією з визначальних цілей уряду. Вер-ховної Ради, органів виконавчої і представницької влади на місцях», а також, що «держава може стати безпосереднім провідником інно-ваційного розвитку, замовником і організатором досліджень і розро-бок на найбільш сучасних напрямах науково-технічного прогресу». Отже, пріоритет інноваційного розвитку країни й активна роль держави у процесі структурних перетворень визначено на найвищому державному рівні. Інноваційний розвиток наразі стає не лише «національною економічною ідеєю», а й тактикою держав-ної економічної й гуманітарної політики.
Характеристика інноваційної діяльності
Слово інновація утворене з латинського «новація» (новизна, нововведення) і англійського префікса «ін», що означає «в», «введення». Отже, у перекладі з англійської «інновація» озна-чає «введення нового, відновлення».
Впровадження нового у господарську практику визначається як нововведення, тобто з моменту прийняття до поширення новація здобуває нову якість і стає інновацією.
Таким чином, інновація — це нововведення, яке пов'язане з науково-технічним прогресом (НТП) і полягає у відновленні основ-них фондів і технологій, в удосконалюванні управління й покращен-ні економічних показників підприємства.
Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва, підви-щення якості та кількості продукції, появи нових товарів і послуг.
У ринкових умовах інновації охоплюють усю економіку, вклю-чаючи продуктивні сили (засоби виробництва, навчання працівни-ків) і виробничі відносини (форми і методи управління, поділу, спеціалізації й кооперації праці)
Методологія системи представлення інновацій в умовах ринкової економіки базується на міжнародних стандартах. Для координації робіт зі збору, обробки й аналізу інформації про науку й інновації в межах Організації економічного співробіт-ництва і розвитку було створено Групу національних експертів з показників науки і техніки, яка розробила «Порадник Фраскаті» («Стандартна практика, що пропонується для обстеження дослі-джень і експериментальних розробок»). Цей документ отримав таку назву завдяки тому, що першу версію рекомендацій було прийнято в м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Інноваційна модель розвитку української державності у XXI столітті

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок