Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> реферат: Формування державності у східних слов‘ян.

Формування державності у східних слов‘ян. / сторінка 2

Назва:
Формування державності у східних слов‘ян.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,44 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Починаючи з 602 p., анти в історичних джерелах не згадуються, а от склавини фігурують у творах більшості європейських та східних авторів, що ведуть мову про етнічні угруповання, які проживали на тери-торії України у VII—IX ст. Саме тому, на думку фахівців, цілком закономірно, що етнонім "склавини", трансформувавшись з ча-сом у "слов'яни", дожив до наших днів.
За даними сучасної археології: у V—VІI ст. носії пеньківської культури — анти та празької — склавини вируши-ли у південному напрямку. Антська хвиля покотилася на Бал-кани, а згодом на Ельбу, поступово інтегруючись із західними слов'янами. Склавини ж не пішли так далеко, їхні нащадки утво-рили у VIII—Х ст. між Дніпром, Дністром і Західним Бугом нові етнічні угруповання, підгрунтям яких була культура Луки Райковецької (нині відомо понад 200 пам'яток). Ця культура сформувалася на базі празької (склавини) із залученням певних елементів пеньківської (анти) культур. З культурою Луки-Райковецької фахівці пов'язують племена древлян, бужан, волинян, уличів, тиверців, які й були безпосередніми пращурами українців.
Під час Великого пере-селення народів у горнилі історії було переплавлено та інтегро-вано чимало етнічних утворень, які лягли в основу багатьох су-часних народів. Українці не виняток у цьому процесі. Вони — прямі етно-культурні спадкоємці склавинів ї частково антів.
СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СХІДНИХ СЛОВ'ЯН.
Доба VI—IX ст. в історії східного слов'янства характеризується глибокими якісними суспільними змінами, визріванням, появою та становленням тих факторів суспільного життя, що спри-яли у IX ст. виникненню Давньоруської держави на теренах Схід-ної Європи.
Система господарювання схід-них слов'ян базувалася головним чином на землеробстві, допо-міжну роль відігравали розвинуте скотарство та сільські промис-ли. Протягом VII—IX ст. значно удосконалюється техніка земле-робства. Саме на цей час припадають поява і поширення заліз-них наральників, серпів, кіс-горбуш, мотик, ручних жорен. Роз-ширюється асортимент вирощуваних злаків, починають активно культивуватися пшениця, жито, ячмінь, овес. Археологічні зна-хідки зерен ярих та озимих культур свідчать про застосування двопільної системи землеробства.
Підвищення продуктивності праці й зростання виробництва додаткового, продукту сприяли кардинальним змінам у соціаль-ній сфері. Земля, насамперед орні ділянки, і результати праці на ній все частіше почали переходити у власність окремих сімей, які ставали своєрідними господарськими одиницями суспільства. Поступово розгортається процес розпаду родових патріархаль-них зв'язків і відбувається перехід до сусідської територіальної общини.
Розвиток продуктивних сил сприяв соціальному розшару-ванню, розкладу родово-общинного ладу, формуванню феодаль-ної системи. Військова та племінна знать дедалі більше концен-'Фуєусвоїх руках гроші, цінності, багатства, використовує пра-ию рабів та збіднілих общинників (смердів). На цьому грунті спочатку зароджується, а потім поглиблюється класова диференціація — землевласники перетворюються на феодалів, а вільні общинники трансформуються на феодально залежне населен-ня, що створює передумови для активного державотворчого про-цесу.
У IV—VII ст. у східнослов'янських племен значного поши-рення набувають ремесла — залізообробне, ювелірне, косторіз-не, гончарне та ін. Найрозвинутішими були залізодобування та металообробка, тобто саме ті галузі, що визначали рівень розвит-ку суспільства, його здатність до прогресивних змін, адже саме від них залежав стан двох основних життєзабезпечуючих сфер — землеробства та військової справи.
На цьому етапі металургія відокремлюється від ковальства, помітно розширюється асортимент залізних виробів (понад 30 назв), удосконалюється технологія, якість продукції підвищу-ється.
Прогресивні зміни у розвитку ремесла зумовили поглиб-лення суспільного поділу праці, обміну як між общинами, так і в середині общин, що сприяло активізації торгівлі та виник-ненню і зростанню кількості постійних поселень, у яких від-бувався міжобщинний обмін, — "градів".

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Формування державності у східних слов‘ян.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок