Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Україна на початку ХХ століття

Україна на початку ХХ століття

Назва:
Україна на початку ХХ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,54 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
Україна на початку ХХ століття
 


1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
Рубіж XIX і XX ст. характерний в Україні завершенням про-мислового перевороту і переходом до індустріалізації, суть якої полягала у розбудові крупної машинної індустрії, якісній зміні структури господарства (промисловість мала переважати над сільським господарством, а важка промисловість над легкою). Ці широкомасштабні, кардинальні зміни відбувалися у надзви-чайно складних умовах, адже Російська імперія, як і більшість країн світу, у 1900—1903 рр. пережила економічну кризу. 1904— 1908 рр. — позначені депресією, і лише в 1909—1913 рр. поча-лося промислове піднесення.
Українська промисловість формувалася як частина загальноімперського економічного комплексу. Проте через низку обставин (вигідне географічне розташування, природні багатс-тва, дешева, але кваліфікована робоча сила тощо) вона мала свої особливості, які суттєво вплинули на структуру та розви-ток промислового потенціалу краю. Своєрідним каталізатором реалізації потенціальних можливостей регіону стала економіч-на криза, яка, загостривши конкуренцію та посиливши поляри-зацію підприємств, змусила буржуазію максимально сконцент-рувати і об'єднати сили. Тому вже на початку XX ст. Україна за рівнем концентрації промислового виробництва в основних га-лузях не тільки домінувала в Російській імперії, а й посідала одне з перших місць у світі. П'ять найбільших південних мета-лургійних заводів (Юзівський, Дніпровський, Олександрійсь-кий, Петровський, Донецько-Юр'євський) продукували майже 25% загальноросійського чавуну. Заводи Бродського, Терешенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли 60% цукру-рафінаду Російської імперії. На великих підприємствах в Україні працювало понад 44% усіх робітників, тоді як у США — лише 33%.
Концентрація промислового виробництва сприяла процесу монополізації, і тому утворення монополій почалося спочатку саме у найбільш "концентрованих" галузях — металургійній, кам'яновугільній, залізорудній тощо. На початку сторіччя вирос-тають могутні синдикати "Продвагон" (1901), "Продамет" (1902), "Трубопродажа" (1902), "Гвоздь" (1903). Це були досить могутні об'єднання. Наприклад, утворений 1904 р. синдикат "Продуголь", до якого входили 18 окремих акціонерних товариств, контролю-вав 75% видобутку кам'яного вугілля у Донецькому басейні. Однак, приносячи буржуазії надприбутки навіть у кризових умовах, мо-нополії водночас гальмували господарський розвиток, заважали технічному прогресу, звужували сферу регулюючої дії ринкових відносин.
Монополістичні об'єднання України були тісно пов'язані не тільки з російською буржуазією, а й з іноземним капіталом. Західну буржуазію приваблювали величезні природні багатст-ва, дешева робоча сила, висока норма прибутку, широкий ри-нок. Показово, що понад 25% іноземних інвестицій у промис-ловість Російської імперії припадає саме на Україну. Через це у вугільній промисловості 63% основного капіталу перебувало у володінні іноземних компаній, а в металургії — 90%. Могут-ній синдикат "Продуголь" фактично цілком контролювався французькими інвесторами. Це гальмувало і деформувало еко-номічний розвиток не тільки Наддніпрянської України, а й усієї Російської імперії, адже місцевий виробник витіснявся з ринку, а більша частина прибутків, одержаних за рахунок мо-нопольних цін та державних військових замовлень, вивозила-ся за кордон.
Важливою особливістю промислового розвитку України був нерівномірний розвиток її регіонів. Якщо Південь Укра-їни досить швидко перейшов на капіталістичні рейки і бурх-ливо розвивав промислове виробництво, то південно-захід-ний регіон орієнтувався головним чином на аграрний сек-тор, і тут домінував дрібнобуржуазний уклад. Лівобережжя, де зберігалися залишки кріпацтва, помітно відставало від інших регіонів України.
Поступово в українських землях склалася певна спеціалізація промислових районів. Донбас став центром вугільної промисло-вості, Нікопольський басейн — марганцевої, Кривий Ріг — залі-зорудної, Правобережжя і певною мірою Лівобережжя — цукро-вої.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Україна на початку ХХ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок