Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)

Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)

Назва:
Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,76 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)


«Мосульська криза» була однією з перших серйозних міжнародних криз, що виник-ли на Близькому Сході після завершення Першої Світової війни, яка залишила багато нерозв'язаних суперечностей між державами. В цю кризу, утворену англійською дипло-матією, крім молодої Ту-рецької республіки були втяг-нуті народи окупованого Великобританією Іраку — ара-би, курди і ассирійці. Питан-ня про майбутню долю бага-тої Мосульської області дуже хвилювало уряди США і Франції. За своїм географіч-ним положенням Мосул за-чіпав також інтереси СРСР та Ірану.
Головну роль у виник-ненні «мосульської кризи» відіграла нафта, що нею був багатий Мосульський вілайєт. Володіти цим нафтовим районом прагнули всі країни Ан-танти і найбільше Велико-британія, чий військово-морський флот на той час уже на 45% працював на нафті. (1) Серйозною перепоною для англійської монополії в цьо-му районі була політика аме-риканських нафтових трестів. Після Першої Світової війни англо-американська боротьба за нафту почала посідати знач-не місце серед інших міждер-жавних суперечностей. Це, в свою чергу, було найбільш характерною рисою «мосульського конфлікту».
Специфіка виникнення цієї кризи була тісно пов'я-зана з тим, що «мосульське питання» було надзвичайно складним в економічному і політичному відношеннях. Мосульський вілайєт був од-нією з найбагатших провінцій Месопотамії. Гарні опади і плодючість долин сприяли розвитку землеробства. У районі Мосула перетинались караванні шляхи з Малої Азії та Вірменії. Особливо важли-вим пунктом у цьому відно-шенні було місто Ревандуз. У ньому перетиналися чотири шляхи: перший, що вів на північ до Вану, другий — на захід до Мосула, третій — на південь до Сулейманіє і звідти до Південної Персії й, нарешті, четвертий — до пер-сидського кордону, до Соудж - Булаку, Урмії й Тавризу. Після Першої Світової війни офор-милася і арабська складова цього питання — складний комплекс націо-нальних, політичних і економічних інте-ресів, пов'язаних із королівством Іраку, а також з англійсь-кою торгове-страте-гічною дорогою. Ос-тання проходила з Індії у східній області Аравії, в Месо-потамію і Персію. Складовою «мосульського питання» була курдська про-блема, що зводилась до національного самовизначення цього народу і вод-ночас до викорис-тання курдів західними державами проти Туреччини і СРСР. Варто згада-ти кілька другоряд-них аспектів «мосульського питання»: зрос-тання в той час транзитного сполучення через Месопота-мію і доля маленького християнського народу айсор, яким «опікувалась» Англія. Одна з особливостей міжнародної ситуації того періоду полягала в тому, що політика правлячих кіл Вели-кобританії й США повністю відповідала потребам нафто-вих монополій обох країн.
Слід наголосити, що до війни головними суперника-ми у боротьбі за месопо-тамську нафту і природні ба-гатства Османської імперії, зокрема Іраку, були англійці й німці. В 1904 році німець-кий концерн «Анатоліше айзенбан гезельшафт» (Анатолійська залізнична компа-нія), зайнятий будівництвом Багдадської залізниці, отримав право на розвідку і розроблення нафтових родовищ у двох вілайєтах — Ірако-Мосульському й Багдадському. Але, скориставшись тим, що німці ще не почали розроблення нафтових багатств Туреччини, представник англійсь-ких нафтових магнатів Уїльям Нокс д'Арсі розпочав у 1908 році переговори з турець-ким султаном Абдул-Хамідом. (2) Після приходу до влади младотурок переговори щодо видачі концесії на розроблення нафтових ресурсів відно-вилися, але не з англійцями, а з американцями. При актив-ній підтримці уряду США була підписана відповідна уго-да, за якою младотурецький уряд запропонував довіреній особі американських моно-полій, адміралу Колбі М.Честеру, концесію. Однак ця угода не була ратифікована. В 1912 році англієць німецько-го походження Ернест Кассель, спираючись на англо-голландську компанію «Роял датч-Шелл» і німецький капі-тал, отримав концесію на ту-рецьку нафту й організував «Теркіш петролеум компані».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Історичний погляд на Близькосхідний конфлікт 20-х років ХХ століття (історіографія питання)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок