Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> реферат українською: Українська культура XIXст

Українська культура XIXст / сторінка 5

Назва:
Українська культура XIXст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,94 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Г. Яворський та М. Д. Стражеско, їх обох вважають засновниками терапевтичних шкіл України.
Крім цього, в XIX ст. набувають широкого розвитку фар-макологія, епідеміологія, акушерство, стоматологія.
Займалися науковою працею лікарі провінційних ліка-рень та працівники лікарських управ, міських та військо-вих лікарень. Наукові розвідки та популярні медичні праці писали видатні громадські діячі-лікарі Модест Левицький, Іван Липа та Євген Озаркевич, засновник та директор "Народної лічниці" у Львові.
Після ліквідації кріпацтва почався розвиток земської медицини. Напрям її розвитку йшов від роз'їзної до стаціо-нарної медицини з улаштуванням амбулаторій, збільшен-ням кількості лікарських дільниць. Відкривалися земські акушерські і фельдшерські школи. В усіх 70 повітах налічу-валося 50 земських акушерок та 150 лікарів.
3. Розвиток культури в Україні надзвичайно ускладню-вався мовною політикою, яку здійснювали уряди Польщі та Росії. Якщо у XVIII ст. російський уряд забороняє книго-друкування українською мовою, то в XIX ст. заборони сто-суються освіти. Так, у 1817р. була закрита Києво-Могилянська академія як освітній центр України. Особливо негатив-не ставлення до української мови визначає вже згадуваний вище Валуєвський циркуляр, який у 1876 р. був підтверджений і доповнений пунктами Емського акта. Емським актом у Росії вводилася жорстка цензура на українські книжки, що ввози-лися з-за кордону; заборонялося вживання української мови на сцені, при нотописанні.
Мовна політика в Галичині і Буковині з часу, коли вони опинилися під Австрією, також не сприяла вільному роз-витку української мови. Так, якщо в 1787р. при Львів-ському університеті було відкрито Руський інститут, де на двох факультетах (філософському і богословському) ок-ремі предмети викладались українською мовою, то вже в 1808 р. інститут було закрито під тиском польських шов-іністичних кіл. Національно-культурному розвитку пере-шкоджали австро-польські реакційні сили. Намагання цісарського уряду латинізувати український алфавіт вик-ликало так звану азбучну війну, проти цього виступив М. Шашкевич. Протести передової галицької інтелігенції, підтримані відомими європейськими славістами Ф. Міклошичем і П. Шафариком, змусили реакційні кола відмови-тися від свого задуму.
Першу в Галичині граматику української мови створив 1829 р. І. Могильницький. У 1846 р. з'являється "Граматика української мови" Й. Лозинського. Під впливом революції 1848 р. в Австрії у Львові створюється культурно-освітнє то-вариство 'Талицько-руська матиця", яке видавало книж-ки з різних галузей знань. Першою такою книжкою був "Буквар руський для школ в Галіції" (1848р.), згодом ви-дано "Читанку для малих дітей" М. Шашкевича. У Львівському університеті відкрито кафедру української мови та літератури.
В українських землях, які входили до складу Росії, роз-витком мовознавства займались О. Потебня, П. Житець-кий, М. Михальчук, Б. Грінченко. Саме Б. Грінченко — автор першої книги "Рідне слово" для читання в школі українською мовою та "Української граматики". Велику мовну цінність становить підготовлений і виданий Б. Грінченком "Словарь української мови" (1907—1909 рр.).
Питанням розвитку української мови значну увагу при-діляв М. Грушевський. У збірці статей "Про українську мову і українську школу" він наводить висновок російської Академії наук про те, "що українська мова єсть, що се мова осібна від руської, або правильніше сказати — великорусь-кої, що її ніхто не видумав, а вона існує ... віковічно...".
Престиж української мови, віру у її великі можливості утверджувала й поширювала передусім українська літе-ратура.
Початком нової доби в українській літературі було опуб-лікування "Енеїди" І. Котляревського в 1798р. Осново-положником української художньої прози був Г. Квітка-Основ'яненко. Його твори "Маруся", "Сердешна Оксана", "Козир-дівка", "Щира любов" близькі до сентименталіз-му. А твір "Конотопська відьма" є зразком так званої хи-мерної прози.
Тематичні і жанрові обрії української літератури 20—30-х років збагатили своєю творчістю П.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Українська культура XIXст

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок