Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Виникнення українського козацтва

Виникнення українського козацтва

Назва:
Виникнення українського козацтва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат з історії України
Виникнення українського козацтва


1. Феномен козацтва:
генезис, характерні риси
та особливості
Вперше термін «козак» зустрічаємо у Початковій мон-гольській хроніці (1240). У перекладі з тюркських мов він означає «одинокий», «схильний до завоювання».У XVI ст. цей термін вміщено в словнику половецької мови «Кодекс Куманікус» (1303) та в додатку до грецького збір-ника житій святих «Синаксаря». Цікаво, що слово «ко-зак» вживалося для позначення полярних рольових фун-кцій: «страж» і «розбійник».
Проблема появи та формування козацької верстви й досі є дискусійною. Перші спроби її розв'язання були зроб-лені ще на початку XVII ст., коли польські історики на-магалися вивести козацький родовід із самоназви, тобто зі слова «козак». Зокрема, польсько-литовський хроніст М. Стрийковський вважав, що козаки походять від ста-родавнього ватажка «Козака», який вдало боровся з та-тарами {з часом викристалізувалася низка версій, що по-яснюють походження козацтва:
1) «хозарська»— ототожнює козаків з давніми народами степу «козарами»? або хозарами;
2) «чорно-клобуцька»— вбачає в них нащадків «чор-них" клобуків» — тюркського племені, яке у давньорусь-кі часи жило в пограничному зі Степом Пороссі;
3) «черкаська» — вважає виникнення козацтва одним з наслідків процесу міграції в Подніпров'я черкесів (чер-касів), які до того проживали в Тмутаракані;
4) «татарська» — виводить козацький родовід з татарських поселень, що виникли на Київщині за часів Воло-димира Ольгердовича та Вітовта, де шляхом злиття та-тарського елементу з місцевим населенням утворилася якісно нова верства — козацтво;
5) «автохтонна» — доводить, що козацтво як спільно-та є прямим спадкоємцем, логічним продовженням вічо-вих громад Київської Русі, які за литовської доби не зник-ли, а лише трансформувалися, зберігши свій вічовий устрій, у військово-службові формування, підпорядкова-ні великому литовському князю;
6) «болохівська» — пов'язує козаччину з існуванням у давньоруських автономних громадах так званих болохівців, які після встановлення монгольського іга добро-вільно прийняли протекторат Орди і вийшли з-під влади місцевих князів;
7) «бродницька» — висвітлює генетичний зв'язок ко-зацтва зі слов'янським степовим населенням періоду Київ-ської Русі — «бродниками», які жили у пониззі Дунаю;
8) «уходницька» — пов'язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад віль-них озброєних людей, котрі прибували сюди на промис-ли за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми та іншою здобиччю;
9) «захисна» — пояснює появу козацтва на південних рубежах необхідністю дати організовану відсіч наростаю-чій татарській загрозі;
10) «соціальна» — факт виникнення козацтва пояс-нює як наслідок посилення економічного, політичного, національного та релігійного гніту, яке штовхало селян-ство до масових втеч на вільні землі та самоорганізацію в нових місцях проживання.
Жодна з цих теорій не може пояснити всю складність виникнення та формування козацтва, оскільки кожна з них базується на якомусь одному чиннику із економіч-ної, етнічної, воєнної чи соціальної сфер. Водночас біль-шість з них містить раціональні зерна, синтез яких дає можливість наблизитися до правильної відповіді.
Поява того чи іншого історичного явища зумовлена, як правило, сумарною дією чинників двох категорій (ме-жа між якими досить умовна), тих, що роблять виникнення цього явища „можливим, та тих, які зумовлюють його необхідність. Чинниками, що робили можливими появу та формування козацтва, були:
1) існування великого масиву вільної землі зі сприят-ливими для життєдіяльності умовами в порубіжжі між хліборобською та кочовою цивілізаціями;
2) досвід освоєння південних територій уходниками, добичниками, бродниками та ін;
3) природне прагнення людей до міграції в пошуках кращого, до самозбереження, самоствердження і самореалізації.
Необхідність виникнення козацтва зумовлена:
1) зростанням великого феодального землеволодіння, що розпочалося з XV ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Виникнення українського козацтва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок