Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Зміни в суспільному ладі України за часи Визвольної війни

Загрузка...

Зміни в суспільному ладі України за часи Визвольної війни

Назва:
Зміни в суспільному ладі України за часи Визвольної війни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
67,88 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
ЗМІНИ В СУСПІЛЬНОМУ ЛАДІ
Визвольна війна внесла певні зміни у суспільні відно-сини. Майже вся тодішня українська етнографічна тери-торія фактично була визволена від польського панування. З відступом козацьких військ наприкінці 1648 р. частина української території — Волинь і Галичина — знову була захоплена польськими військами.
Незважаючи на вигнання польських магнатів і шлях-ти, а також тієї української верхівки, яка підтримувала поляків, поділ на панівні та залежні верстви в Україні залишився.
Панівний стан. Польську знать як пануючий стан за-мінило козацтво, середнє та дрібне українське шляхетство.
Козацька служба, хоч і давала значні привілеї, була важ-кою, а часто і недоступною для населення. Щоб її відбува-ти, крім здоров'я, треба було мати відповідні матеріальні засоби. Ось чому ми зустрічаємо в тогочасних документах дані про те, що бідних у козаки не записували, що до них зараховували тільки заможних селян. Але такі вимоги ставилися лише перед тими, хто вступав в реєстрове ко-зацтво.
У роки війни козаки складали приблизно половину на-селення України.
У ході Визвольної війни зміцнюється становище козац-тва як окремого суспільного стану. Зборівський договір був юридичною основою оформлення козацтва в привілейова-ний стан з своїми правами, адміністрацією, судами. Скла-дання реєстру було однією з ознак цього оформлення. Знач-но розширилась територія, на якій мали право жити коза-ки. Привілеї козацтву були підтверджені королівськими грамотами, Білоцерківським договором 1651 р., москов-ським урядом у "Березневих статтях" 1654 р., у царських жалуваних грамотах.
Зміни в козацькому стані могли відбутись тільки внаслідок його фактичного панування в Україні. Слід відзна-чити, що цей новий привілейований стан відіграв прогре-сивну роль в історії України. Неабияке значення мало те, що в період свого формування козацтво як стан не було таким замкнутим, як інші привілейовані стани. Воно не було однорідним, до нього входили як заможні, так і ря-дові козаки.
До заможних перш за все належали козаки, які були реєстровцями до війни. Вони склали основу козацької стар-шини. Групою, близькою до реєстровців, були колишні "ви-пищики"* та драгуни, які під час боїв переходили на бік повстанців.
Згадані вище групи складали близько 50 відсотків всього реєстрового війська.
Війна внесла значні зміни у склад козацької старшини. Деяка її частина воювала на стороні польсько-шляхетсь-кого війська. В ході війни частина довоєнної реєстрової старшини загинула або з різних причин відійшла на дру-гий план. Козацька старшина значно поновилася за раху-нок дрібної української шляхти та рядового козацтва. Ця частина старшини відрізнялась від довоєнної своїм мента-літетом: палким прагненням до незалежності України. Нові висуванці з козацтва створили оточення геть-мана, а тому стали впливати на внутрішню та зовнішню політику.
За соціальним становищем старшина в роки Визволь-ної війни єдиною верствою не була. Кожна група козаць-кої старшини мала свої економічні можливості, свої тра-диції і т. ін.
Відомостей про старшинське землеволодіння в роки війни збереглося дуже мало. Напевно, частина старшини володіла фольварками та хуторами. Проте, в силу ряду причин, старшинське землеволодіння не могло бути розви-нутим. По-перше, до нього негативно ставилися рядове козацтво та селянство, яке тільки-но звільнилося від гніту польсько-шляхетських землевласників. По-друге, козацьке господарство, в тім числі і заможне, було мало пов'язане з ринком, особливо із зовнішнім, куди могли йти продукти сільського господарства. Більше уваги заможні козаки приділяли промислам: дігтярному, мукомельному, селітря-ному тощо.
Безперечно, козацька страшина збагатилася за рахунок великої воєнної здобичі. Козацтво дедалі більше поділя-лося на два протилежні табори — старшину, яка захопила в свої руки основні матеріальні блага та політичну владу, і рядове козацтво, яке ними не користувалося.
До панівної верстви належала також українська шлях-та. Шляхетський стан до війни мав найбільше привілеїв, він був економічно пануючим, зосереджував у своїх руках політичну владу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Реферат на тему: Зміни в суспільному ладі України за часи Визвольної війни

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок