Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> реферат на тему: Спеціалізація сільськогосподарських районів України

Спеціалізація сільськогосподарських районів України / сторінка 3

Назва:
Спеціалізація сільськогосподарських районів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,42 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Мало- та беззе-мельні селяни формували ринок праці.
Винекнення фабричних господарств у першій половині ХІХ століття.
У господарському житті України велику роль відігра-вала промисловість, у тому числі хатня, якою селяни і коза-ки займалися у вільний від землеробства час, виготовляю-чи насамперед вироби побутового призначення. Відбувався подальший розвиток міського і сільського ремесла, що в умовах товарно-грошо-вих відносин з роботи на замовлення переросло у дрібне товарне виробництво. На його основі формувалось і утвер-джувалося мануфактурне виробництво. Важливим показником розвитку ремесла в містах була кількість ремісників, їх професій. Внаслідок технічного прогресу міське ремесло вдоско-налювалося, появилися нові галузі виробництва.
Ремісники обєднувались у цехи. Діяльність цехів регламентувалася цеховими статута-ми, де контролювалися кількість годин робочого дня, розмір плати підмайстрів і учнів, строки учнівства, кількість сиро-вини, що закуповувалась. Однак з розвитком товарно-грошових відносин, розширенням ринку цехи не могли забезпечити попиту на міські ремісничі вироби, який насамперед задовольнявся партачами (позацеховими май-страми).
Набули поширення сільські ремесла та промисли, які дедалі більше відокремлювалися від землеробства та інших галузей сільськогосподарського виробництва. У селах зросла кількість ремісників різного фаху, для яких ремесло стало основним заняттям, а не до-датком до сільського господарства.
Сформувалася нова соціальна група — скупники, які ставали посередниками між виробником і споживачем. Широко користувалися послугами скупників партачі Львова, Острога, Луцька. Власники майстерень, купці перетворювалися на підприємців, а час-тина підмайстрів, позацехові ремісники — на найманих робітників. Створювались умови для переростання дрібно-го товарного виробництва у нову, вищу форму промисло-вості — мануфактуру чи фабричне виробництво.
Процес формування промислово-торговельного населен-ня йшов повільно. У Галичині та Правобережжі значна ча-стина його була іноземного походження, що пояснювалося несприятливими для українців політичними та соціальни-ми умовами феодально-шляхетської Речі Посполитої. Розвиток дрібного виробництва в містах і селах сприяв виникненню мануфактур. Найбільш переконливою є точка зору, що мануфактурне виробництво в Україні пройшло дві стадії — нижчу, яка характеризува-лася розвитком початкових форм мануфактур, і вищу, коли почали панувати великі централізовані мануфактури.
Початкові форми фабричного виробництва — це переважно дрібні під-приємства, в яких поділ в процесі виробництва відігравав уже значну роль, панувала ручна ремісницька техніка, а в деяких галузях почалася механізація виробничих процесів. Такі мануфактури були попередниками розвинених мануфактур, перехідною формою від дрібного товарного виробництва до мануфактурного, їх поява в найважливіших галузях промис-ловості свідчила про початок мануфактурного періоду.
Виникнення фабричних господарств відбувалося двома шляхами: дрібні підприємства перетворювалися на великі самостійні виробництва, майстерні підпорядковувалися торговому ка-піталу, який активно проникав у виробництво.
Особливо сприятливим середовищем для виникнення мануфактурного виробництва були міські та сільські про-мисли. Вони не обмежувалися цеховими майстернями, тому були більш придатними для впровадження нових механіч-них процесів, прогресивних форм організації виробництва й праці. Найбільшими в економічному та воєн-но-стратегічному відношеннях промислами володіла дер-жава. Однак в умовах фільварково-панщинної системи шляхта почала запроваджувати мануфактурне виробництво, вико-ристовуючи не лише найману, а й кріпацьку працю. Більшість вчених вважають, що кріпосницькі мануфак-тури були своєрідним явищем, специфічною формою то-варного виробництва, яке, розвиваючись в рамках феодаліз-му, широко використовувало натуральні ресурси маєтків і грунтувалося на праці кріпаків.
Технічною передумовою для зародження мануфактур в Україні було широке використання водяного колеса, що зна-менувало перехід від дрібного ручного виробництва до меха-нізованого.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Спеціалізація сільськогосподарських районів України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок