Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> реферат українською: Спеціалізація сільськогосподарських районів України

Спеціалізація сільськогосподарських районів України / сторінка 5

Назва:
Спеціалізація сільськогосподарських районів України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,42 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
На зміну цеховому виробництву прийшла мануфактура. На відміну від Західної Європи, де існувала одна форма мануфактур — на основі вільнонайманої праці, в Україні в умовах панування панщинно-кріпосницької системи госпо-дарства працювали мануфактури, що грунтувалися не лише на вільнонайманій, а й на кріпосницькій праці. Кріпосна мануфактура була специфіч-ною формою товарного виробництва, що здійснювалося на феодальній основі. Викликана до життя розвитком товар-но-грошових відносин, вона сприяла розкладу феодалізму.
Початок промислового перевороту в Україні
Особливістю соціально-економічного розвитку пер-шої половини XIX ст. був швидкий занепад феодально-кріпосницької системи господарювання, що проявлялось: у розвитку товарно-грошових відносин і проникненні капі-талістичних відносин у сільське господарство; у руйнації селянських господарств; у занепаді кріпосницької ману-фактури, поглибленні розшарування селянства і дедалі ширшому застосуванні вільнонайманої праці та машин, у поступовому формуванні нових соціальних верств — підприємців та найманих робітників; у дальшому форму-ванні загальноімперського внутрішнього ринку.
Наслідком кризи феодально-кріпосницької системи господарювання було зростання товарності сільського господарства, поглиблення спеціалізації окремих районів України у сільськогосподарському виробництві, розшару-вання поміщицьких господарств, зростання долі банкру-туючих поміщицьких маєтностей і господарств, які посту-пово почали набувати торговельного характеру та запроваджувати використання нових сільськогосподар-ських технологій, техніки.
Переважна більшість українських поміщиків вбача-ла можливості підвищення прибутків не в поліпшенні методів господарювання, а в посиленні економічного та позаекономічного гноблення кріпаків (збільшувала пан-ську ріллю, переселяла кріпаків з однієї маєтності до іншої, вводила нові форми відробітків та податків тощо).
У 1817 p. уряд почав створювати в Україні військові поселення, першими мешканцями яких стали селяни 13 селищ Зміївського та Волчанського повітів Слобідсько-украшської губернії. У військові поселенці призначали переважно замож-них козаків та селян, а незаможних переводили за межі військових поселень або призначали до тимчасових робочих рот. Мешканці військових поселень не мали права на земельну власність та особистих прав. У поселеннях обмежувалась торгівля, робочий день поселен-ця регламентувався, за особистим життям здійснювався суворий нагляд. Створення військових поселень підривало зацікавле-ність у виробництві. Вони виявились малоефективними та невигідними.
Розвиток промисловості в Україні першої половини XIX ст. проходив в умовах технічного перевороту, який розпочався в ЗО—40-х pp. і завершився в 60—70-х pp. Наслідком перевороту стало утвердження фабрично-заводського виробництва. На середину XIX ст. воно утвер-джується в металообробній, текстильній, тютюновій, склодувній, паперовій та інших галузях.
Цукрова промисловість займала перше місце у про-мисловому виробництві України в першій половині XIX ст. Вона забезпечувала 80% виробництва цукру в Російсь-кій імперії. Друге місце за обсягом виробництва займала сукон-на промисловість. Важливою статтею доходів дворянства України було винокуріння.
У першій половині XIX ст. в Україні розвивається військова промисловість. Одним з найбільших заводів цієї галузі був завод "Арсенал" у Києві. Серед інших вій-ськових підприємств слід відзначити пороховий завод у Чернігівській губернії, Луганський чавуноливарний за-вод, канатний завод та корабельню у Миколаєві.
Особливістю мануфактурного виробництва в Украї-ні першої половини XIX ст. було те, що основна кількість капіталістичних підприємств розташовувалась у селах (72%); в губернських містах їх було 10%, у повітових — 18% . Виняток становила Південна Україна, де промислові підприємства були розташовані тільки у містах.
Важливу роль у розвитку торгівлі відігравало чума-кування. 75% хліба, який вивозився з України через азовські та чорноморські порти за кордон, транспортували чумаки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Спеціалізація сільськогосподарських районів України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок