Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Історія України -> Ідейні засади розбудови Української України

Загрузка...

Ідейні засади розбудови Української України

Назва:
Ідейні засади розбудови Української України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Ідейні засади розбудови Української України


Укотре доводиться стверджувати: проблеми розбудо-ви Української України найперше криються в недостат-ньому усвідомленні й послідовній практичній реаліза-ції ідейних засад державного будівництва.
Зазначимо спочатку те, що безідейних, безідеологічних суспільств нині не існує в природі, бо будь-якою ді-яльністю людей, народів рухають саме ідеї, система цін-ностей, у яких суспільство виростає й на яких базуєть-ся. Конституція України, до речі, яка заперечує пану-вання будь-якої однієї, окремо взятої ідеології, — то та-кож певна ідеологія, яка у такому контексті веде до ане-мії — втрати цінностей узагалі. А це вже величезна заг-роза суспільній єдності, бо нація, народ за такої ситуації не мають тієї базової цінності, яка їх і робить власне на-ціональною спільнотою. Свого часу В'ячеслав Липинський влучно зазначив: «Нація — це реалізація хотіння бути нацією. Коли нема хотіння, виявленого у формі ідеї, нема нації» [1]. Без всеосяжної ідеї, ідеології тако-го хотіння годі очікувати.
Ідеологія — це система політичних, етичних, худож-ніх, філософських, релігійних поглядів для певної соці-альної спільноти (класу, верстви). Основний зміст ідео-логії — соціальний ідеал, образ передбачуваного, бажа-ного чи очікуваного [2]. Ще простіше й точніше (за Ентоні Даунсом) ідеологія — «це словесний образ кращо-го суспільства та основних шляхів створення такого суспільства».
Отже, перше: не треба плутати «ідеологію» з понят-тям «політична ідеологія» як набором ідей і переко-нань, що характеризують ставлення людей, народу го-ловним чином до наявного політичного режиму та його інститутів — найперших гілок влади [3]. Плутанина в згаданих поняттях пов'язана головним чином із тоталь-ним відторгненням, несприйняттям мільйонами грома-дян саме марксистської ідеології та створених на її ос-нові комуно-соціалістичних тоталітарних режимів, які, власне, і дискредитували комуністичну ідеологію у її первинному майже християнському розумінні.
Зазначимо побіжно, що взірцевої ідеології, яка влаш-тувала б, умовно кажучи, усіх, не існує, а отже й створи-ти ідеальне, щасливе суспільство практично неможли-во. Тому людська спільнота завжди перебуває у пошуку тієї ідеології, яка найбільше відповідає інтересам, пот-ребам більшості. Будь-яке штучне нав'язування грома-ді будь-якої «найкращої» у теоретичному визначенні ідеології нічого, окрім прикрощів, не додає. Найяскра-віший приклад — насильницьке впровадження в ХІХ–ХХ ст. комуністичної ідеології.
Після розпаду СРСР, краху так званої соціалістичної системи, усі посткомуністичні суспільства пережили потужний культурно-духовний шок, наслідки якого спостерігаються донині. Цей шок є результатом склад-ного зіткнення трьох неоднозначних культурних векто-рів:
а) нової системи цінностей, що разом із ринковими моделями господарювання, дедалі сильніше імпортується з країн західної циві-лізації, Америки;
б)  старої (радянської) системи цінностей і відпо-відних поведінкових стере-отипів;
в)  традиційної націо-нальної системи цінностей. Об'єктивно всі ці вектори є впливовими й часто супе-речать один одному, осо-бливо з погляду формуван-ня психології молодого по-коління.
Перший потребує впливу, навіть із боку держави, спрямованого на те, щоб імпорт головним чином так званої масо-вої, рудиментарної культури в Україну було призупинено. Стара (радянська) система цін-ностей може остаточно зникнути лише з пли-ном часу, оскільки це пов'язано з конкретни-ми її носіями. І нарешті, традиційна націо-нальна система цінностей, що вкрай необхід-на, затребувана як основа національного дер-жавотворення, потребує куди більшої полі-тичної волі й державницького підходу до її відродження і зміцнення, наголосимо — у принципово інших суспільно-політичних умовах. Тобто влада, держава мають одноз-начно вибрати, який культурний, духовний вектор повинен домінувати нині в Україні.
За всі роки так званої радянської влади комуно-більшовики максимально спотворили не лише комуністичну ідею, а навіть об'єктив-не ставлення до національного, етнічного пи-тання.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Ідейні засади розбудови Української України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок