Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Маржиналістська теорія. Неокласична теорія

Маржиналістська теорія. Неокласична теорія

Назва:
Маржиналістська теорія. Неокласична теорія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,96 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Маржиналістська теорія. Неокласична теорія


ПЛАН
Вступ
1. Маржиналістська теорія
2. Неокласична теорія
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Вивчення основних напрямків економічної теорії є вкрай важливим.
В останній третині XIX ст. в економічній теорії виникла нова те­чія — маржиналізм, яка згодом стала визначальним напрямом роз­витку політичної економії. Об'єктивна зумовленість її появи поля­гала в глибоких змінах, що стались у цю добу в суспільно-економічному житті розвинутих країн Заходу під впливом науково-технічного прогресу, а саме: перехід економіки в монополістичну стадію розвитку, формування складніших форм господарювання та взаємовідносин між виробником і споживачем, інтенсивний процес розширення ринку поза національні межі. Якісні зрушення, що мали місце в характері та структурі виробництва, методах управління економічною діяльністю на мікро- та макрорівнях, у сфері спожи­вання, потребували переоцінювання багатьох теоретичних поло­жень «класичної школи», формування нової парадигми для пояснення процесів та явищ суспільно-економічної практики.
Цю функцію в певній мірі виконав маржиналізм (marginal — граничний), який досить швидко набув широкого визнання у світовій науці, хоча і не був позбавлений певної однобічності. Основна його ідея — дослідження граничних економічних величин як взаємозв'яза­них явищ економічної системи на різних рівнях — фірми, галузі, на­ціональної економіки. Такий підхід уможливив застосування нових методів аналізу, які дали змогу визначити граничні величини для ха­рактеристики змін, що відбуваються в економічному житті.
Виникнення теорії граничних величин було визнано «маржинальною революцією» в економічній науці.
1. Маржиналістська теорія
Йоган фон Тюнен (1783—1850) — один із перших сформулю-вав закони граничного аналізу в «економічній системі з метою дося-гнення максимуму значень функції з багатьма змінними». Як дослід-ник і практик Й. Тюнен у своїй книжці «Ізольована держава», пер-ший том якої вийшов у світ 1826 р., дав І на підставі власних теоре-тичних опрацювань) ряд практичних рекомендацій щодо раціональ-ного і прибуткового ведення сільського господарства. Основна ідея полягала в тім, що максимальний чистий дохід землевласник може отримати за умови, коли сукупність граничних витрат на факто-ри виробництва буде тотожною граничній корисності продукту. Обґрунтовуючи свою тезу, Тюнен виходив із аналізу взаємодії фак-торів виробництва, змінюючи почергово величину як окремих фак-торів, так і ціни кожного з них.
Заслугою Тюнена є також розкриття механізму формування рів-ня земельної ренти залежно від якості землі та її віддаленості від ринків збуту сільськогосподарської продукції.
Антуан Огюстен Курно (1801—1877) є не тільки одним із попередників маржиналізму, а й засновником нового — математичного напрямку в економічній теорії. У книжці «Дослідження математичних принципів у теорії багатства» він, спираючись на аналіз функціональ-них залежностей, сформулював поняття економічної рівноваги, увів у науковий обіг поняття функції попиту, еластичності попиту, які й ни-ні широко використовуються. Крім того, його аналіз ринку й ринко-вих відносин уточнив такі категорії, як конкуренція, монополія, олігополія. А.Курно застосовує функції попиту і пропозиції для пояс-нення формування ціни за ринкових умов, її еволюції, починаючи від чистої конкуренції до монополії. Основна ідея його концепції поляга-ла в тім, що економічні системи слід розглядати як замкнуті системи ринкових взаємозалежностей (виражених категоріями попиту і пропо-зиції), що перебувають у рівновазі. Ціна розглядається при цьому як грошове вираження стану рівноваги попиту і пропозиції.
У центрі дослідження Курно була поведінка окремої фірми, яка є виробником товарів і реалізує їх на ринку, тобто він аналізував еко-номіку на мікрорівні, не цікавлячись економікою країни в цілому. У побудованій ним економічній моделі ціни диктують покупці, а про-давці визначають обсяги виробництва продукції залежно від рівня ціни та попиту на товар.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Маржиналістська теорія. Неокласична теорія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок