Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,33 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ


Класична школа політичної економії, започаткована Адамом Смітом і Давидом Рікардо, справила великий вплив на дальший роз-виток економічної науки та формування економічної політики. Уні-версальність та космополітичність теорії забезпечувала можливість її використання в будь-якій країні, але особливості економічного розвитку кожної з них сприяли тому, що класичні ідеї адаптувались різними авторами для вирішення теоретичних та практичних проб-лем соціального розвитку власних країн. Класичні доктрини знайш-ли відображення у працях багатьох авторів, зокрема економістів но-вої хвилі — Сея, Мальтуса, Сеніора, Бастіа, Мілля та інших, що ви-світлювали важливі проблеми розвитку суспільства.
Цих авторів відносять до представників класичної школи тому, що в центрі їхньої уваги все ще залишаються проблеми економічного розвитку, зросту масштабів виробництва. Як і основоположники кла-сичної школи, вони вважали, що капіталізм, побудований на приват-ній власності й зіткненні інтересів економічних суб'єктів — власників факторів виробництва, є прогресивним ладом; що головними умовами зростання багатства суспільства є вільна конкуренція та раціональний розподіл вартості; що в основі ринкового саморегулювання лежить «вартість»: саме вона, її величина та рівень її відшкодування визна-чають дальшу долю виробництва товарів, рівень доходів власників та безпосереднього виробника; що розподіл раціональний, коли частка вартості, отримана у вигляді доходів, відповідає витратам праці; що тільки ринок визначає, скільки і чого необхідно виробляти, і держава не повинна втручатися в ринкові відносини, бо це призведе до руйну-вання ринкових механізмів саморегулювання.
Більшість ідей, сформульованих цими авторами, були своєрід-ним розвитком класичної доктрини. Адже теорія Сміта і Рікардо — це теорія ринкової економіки і якісної характеристики її основ: вар-тості, ціни, доходів та їхніх джерел, це доведення визначальної ролі матеріальної сфери виробництва, об'єктивної суті економічних за-конів, необхідності свободи підприємництва, вільної конкуренції.
Проте економісти нової хвилі привнесли й нові ідеї в класичну теорію. Ці ідеї, поєднані єдиною методологією, стали основою більш ґрунтовного й різнобічного аналізу капіталістичного вироб-ництва. Завдяки їм класична політекономія перестає бути однорід-ною, перестає однозначно трактувати проблеми розвитку.
Саме новій хвилі в класичній теорії належить першість у загост-ренні уваги до проблем обміну й розподілу, до їхньої ролі у збага-ченні суспільства. Представники цієї хвилі визнають, що виробниц-тво визначає рівень доходів і їх розподіл, але наголошують, що розвиток виробництва, у свою чергу, залежить від доходів (плато-спроможності) споживача, тому раціональний розподіл вартості є важливою умовою розвитку.
Матеріальна сфера виробництва більше не розглядається як єди-на, де створюється багатство: в поле зору потрапляє нематеріальна сфера, де результати праці не мають товарного вираження (послуги, мистецтво, наука тощо), хоч зайняті там люди отримують доходи.
Ряд авторів визнає, що праця в нематеріальній сфері також ство-рює вартість, яка підлягає розподілу, тобто вони вже не ототожню-ють вартість як сукупність матеріальних цінностей — товарів, з вар-тістю як затратами праці.
Тому виникає нове, розширене трактування «вартості» як абст-рактної категорії, що матеріалізується в ціні і проявляється у проце-сі обміну лише як тенденція. Визнаючи, що ціна залежить від зітк-нення суб'єктивних оцінок виробника і споживача, представники нової хвилі звертають увагу на те, що вартість є тільки основою, яка визначає напрями розвитку економіки і створює економічну рівно-вагу. Ціна і ціноутворення є реальним явищем, що забезпечує раціо-нальний розподіл.
У зв'язку з цим виникає необхідність з'ясувати, як саме відбува-ється розподіл суспільної вартості. Якщо Сміт та Рікардо обмежува-лись тезою про те, що вартість розподіляється відповідно до витрат праці, і тому постійно натрапляли на труднощі, пояснюючи природу таких видів доходу, як прибуток, рента і,процент, то в економістів нової хвилі виникає ідея щодо розподілу за факторами виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок