Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Економічні погляди С. Сісмонді

Економічні погляди С. Сісмонді

Назва:
Економічні погляди С. Сісмонді
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,01 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Економічні погляди
С. Сісмонді


Жан Шарль Леонар Сімонд де Сісмонді (1773—1842) — посі-дає своєрідне місце в історії політичної економії. За словами К. Маркса, він завершує класичну політичну економію і започатко-вує дрібнобуржуазний напрям. Західні економісти, оцінюючи світо-гляд Сісмонді, підкреслюють те, що він першим виступив проти ка-нонів класичної політичної економії, яку назвав «економічною ортодоксією». Народився Сісмонді в родині протестантського пас-тора в околицях Женеви. Службову діяльність розпочав у ліонсько-му банку. Згодом залишає Францію і повертається до Женеви, деякий час живе в Англії та Італії. 1880 p. знов повертається до Же-неви, де працює секретарем торгової палати. Залишивши цю посаду, Сісмонді цілком присвячує себе науковій діяльності. Він був не ли-ше економістом, а й істориком, що залишив і в цій галузі велику на-укову спадщину.
Як економіст Сісмонді спочатку був послідовником А. Сміта. У праці «Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії в їхньому застосуванні до торгового законодавства» (1803) він пропагує ідеї Сміта, виступає прихильником вільної конкуренції, фритредерства. 1819 p. Сісмонді опублікував свою головну працю «Нові начала політичної економії, або Про багатство в його відно-шенні до народонаселення». Уже сама назва свідчить про намагання Сісмонді побудувати політичну економію на нових засадах. Він пе-реконаний, що це йому вдалося. У передмові до другого видання праці (1827) він пише, що «розхитав основи науки».
Які ж нові ідеї проголошує Сіемонді? Передовсім він заперечує класичне визначення предмета й методу політичної економії. У кла-сиків, писав він, політична економія є наукою про багатство, яке вони відокремлюють від людини. Класична політична економія ні-би не помічає людину, «якій належить багатство і яка має ним ко-ристуватись». Він дає нове, порівняно зі Смітом і Рікардо, тлума-чення політичної економії. Предметом політичної економії Сісмонді вважає «матеріальний добробут людей, оскільки він залежить від держави».
Сміт і Рікардо вивчають економічні процеси як природні, такі, що відбуваються стихійно, Сісмонді намагається дослідити їх як та-кі, що регулюються державою. Якщо класики аналізували реальні процеси створення багатства, його обігу й розподілу, то Сісмонді цікавить, як уряд повинен сприяти його виробництву й розподілу. Отже, політична економія перетворюється у нього з науки, що вивчає причинні зв'язки явищ, на науку, що визначає етичні норми господарської діяльності людей. Сісмонді застосовує також інші методи дослідження. Він критикує абстрактний метод класиків, іг-норування ними конкретно-історичних обставин. Сам Сісмонді, ста-влячи в центр своїх досліджень становище людини, наголошує на необхідності всебічного вивчення історичного розвитку країни, де ця людина живе. Відтак його можна вважати попередником істори-чної школи.
Сісмонді виступає з безкомпромісною критикою капіталізму. Він був одним із перших, хто звернув увагу на тяжке й безправне життя робітників. Спостерігаючи поляризацію капіталістичного суспільст-ва, він бачить формування двох абсолютно протилежних класів — трудівників і власників — або, за його словами, багатіїв і бідняків.
Свобода конкуренції посилює цей процес. Саме вона призводить до руйнування дрібного виробництва, тобто до відокремлення влас-ності від праці. У такому відокремленні Сісмонді вбачає головну небезпеку, оскільки цей процес відбувається не лише в промислово-сті, а охоплює й сільське господарство, де формується велика земе-льна власність і селяни перетворюються на сільськогосподарських робітників.
Отже, Сісмонді вперше поставив питання, яких політична еко-номія раніше не розглядала. Він проголосив протилежність ін-тересів багатих і бідних, що, на його думку, посилюватиметься із розвитком виробництва.
Сісмонді не лише критикує капіталізм, він розробляє проект його реформування. Якщо розвиток виробництва за умов конкурентної боротьби посилює нерівність у суспільстві, призводить до загост-рення суперечностей, то немає сенсу дотримуватись ідеї економіч-ного лібералізму, що її пропагували класики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Економічні погляди С. Сісмонді

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок