Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

Назва:
Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,20 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
Інституціоналізм у політичній економії почав формуватися наприкінці XIX ст. Його ідейні основи було закладено американсь-ким економістом і соціологом Т. Вебленом. Назва напряму по-ходить від латинського слова «institutio» (звичай, настанова) і близького до нього «інститут» (зовнішнє втілення «інституцій», закріплення їх у вигляді законів).1Дуже часто ці терміни вживаю-ться як синоніми. Їх тлумачення є досить широким і не надто чіт-ким. Представник інституціоналізму і автор терміна «інституціо-налізм» У. Гамільтон писав: «Інститути — це словесний символ
454


для ліпшого описання низки суспільних звичаїв. Вони означають переважний і постійний спосіб мислення, який став звичкою для групи або звичаєм для народу...^віт звичаїв і звичок, що до нього ми пристосовуємо наше життя, є сплетінням і безперервною осно-вою інститутів»^. Як правило, «інститути» визначають як форму прояву «інституцій».ГГак, «економічні інститути» — приватна вла-сність, гроші, конкуренція, торгівля, прибуток тощо є лише фор-мою прояву або втіленням «інституцій», тобто навичок, звича'ни Ставши такими, вони організують і регулюють поведінку людей. Прихильники інституціоналізму вирішальну роль у суспільному розвитку надають саме цим інститутам. Відтак економічні процеси в інституціоналістів набувають психологічного забарвлення. Усім інститутам притаманні риси колективної психології. Саме тому, щоб зрозуміти природу інститутів, їхню еволюцію, необхідно вивчати рушійні сили, мотиви поведінки, якими керуються окремі особи, професійні або соціальні групи у своїх діях. Інституціоналі-сти не лише посилили психологічне трактування економічного процесу, а й почали, по суті, конструювати психологічну теорію економічного розвитку.
У формуванні філософських основ інституціоналізму вели-ку роль відіграли американські філософи Ч. Пірс, Дж. Дьюї та Ж. Леб — основоположники прагматизму. Певний вплив на форму-вання й розвиток інституціоналізму справила німецька історична школа з її історичним методом, акцентуванням уваги на правових нормах та політиці держави. В американській економічній літерату-рі навіть стверджувалося, що інституціоналізм є суто американсь-ким різновидом історичної школи.
Американським напрямом історичної школи називає інституціо-налізм також всесвітньо визнаний авторитет у царині історії еконо-мічної думки японський економіст Такаші Негіші2. Але не запере-чуючи певних спільних рис, притаманних цим напрямам, їх не слід ототожнювати. Вони склались за різних історичних умов і відобра-жають різні історичні реалії.
Інституціоналізм виник і набув поширення в США за умов ран-нього періоду імперіалізму. Це була своєрідна опозиція дрібної і се-редньої буржуазії та її ідеологів монополістичному капіталізмові, яка проявилась у гострокритичному підході до реалій капіталізму та у спробах його реформування. Саме тому можна стверджувати, що найбільшу ідейну спорідненість Інституціоналісти мають з англій-ськими соціологами й економістами — прихильниками буржуазного реформізму, зокрема Дж. Гобсоном, який, на думку самих амери-
' Hamilton W. Institution. Encyclopedia of the Social Sciences — N.-Y., 1932. — V. VIII. — P. 84.
2 Такаши Негиши. История экономической теории. — М., 1995. — С. 34.
455


канських інституціоналістів, зробив спробу теоретично обгрунтува-ти реформістські програми.
Гїнституціоналізм не має якихось загальних теоретичних засад. Економісти, котрі належать до цього напряму, суттєво різняться як щодо теоретичних принципів, так і щодо досліджуваних проблем. Г Одні узалежнюють економічні процеси від психології, біології, ан-тропології, інші — від права, кон'юнктури або математичних розра-хунків. Об'єднують інституціоналістів методологія і критичне став-лення до ортодоксальної класичної і неокласичної теорії. Ця критика була спрямована передовсім проти соціально-філософських і методологічних засад неокласиків.
Усупереч позаісторичним, абстрактно-теоретичним концепціям неокласиків інституціоналісти вдаються до історичних та описово-статистичних методів дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок