Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Економічна думка на початку XIX ст. в Росії

Економічна думка на початку XIX ст. в Росії

Назва:
Економічна думка на початку XIX ст. в Росії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,18 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Економічна думка
на початку XIX ст. в Росії


На початку XIX ст. в Росії панував феодально-кріпосницький лад. Зародження капіталістичних відносин супроводжувалось зрос-танням суспільного поділу праці, розвитком промисловості й торгі-влі. Основною формою організації промисловості була мануфакту-ра, яка грунтувалася переважно на праці кріпаків.
Промисловість, що народжувалась, потребувала фінансової і кре-дитної допомоги держави, а також захисту від іноземної конкуренції. Незважаючи на перешкоди формується буржуазна власність. Поси-люється процес розпаду феодальних відносин. Значну роль у цьому процесі відігравало купецтво. Усе це позначилось на формуванні но-вих (порівняно з XVIII ст.) ідей і теорій. Проте в цілому можна зазна-чити, що основною економічною проблемою був пошук шляхів на-родногосподарського розвитку, зв'язаний із кризою кріпосництва.
Економічні ідеї консервативного дворянства. Представники консервативного та реакційного дворянства виступали за збережен-ня кріпацтва і самодержавства. Вони ідеалізували становище селян і їх відносини з поміщиками. Ці погляди обстоювали й такі провідні російські журнали, як «Вісник Європи» й «Дух журналів», друкую-чи статті, автори котрих не лише захищали і виправдовували кріпа-цтво, а й вихваляли його. Так, «Дух журналів» намагався довести, що життя російського селянина «безтурботне і щасливе», а відноси-ни між поміщиками і селянами мають «сімейний характер» і є знач-но людянішими, ніж становище селян в інших країнах, де немає кріпацтва. Про це, зокрема, писав дворянин Правдін у статті «Порі-вняння російських селян з іноземними» (1817).
На сторінках журналу пропагувалась думка про переваги панщи-ни перед оброком. Якщо поміщики й погоджувались на введення оброку, то виступали за його збільшення.
Навіть розробляючи з доручення уряду проекти звільнення се-лян, консерватори намагалися всіляко обмежити й ускладнити цей процес. Так, проектом графа О. А. Аракчеева передбачалось не зві-льнення селян, а лише переведення їх у категорію державних, тобто у власність держави. Аракчеев пропонував викупити селян з землею в поміщиків за згодою останніх. Кількість землі, яку передбачалось залишити селянам, не повинна була перевищувати двох десятин на ревізьку душу. А це означало, що в поміщиків лишилося б більше половини землі, що була досі в користуванні селян.
Інший державний діяч того часу Є. Ф. Канкрін, який теж з дору-чення Олександра І розробляв пропозиції щодо звільнення селян, виходив з того, що цей процес має бути повільним. Поетапне вирі-шення проблеми кріпацтва він пропонував здійснити не менш ніж за 60 років.
Консервативне дворянство не лише намагалось зберегти фео-дальні відносини на селі, а й виступало проти розвитку промислово-сті. Одним із аргументів на користь збереження натурального сіль-ського господарства і проти розвитку промисловості той самий Канкрін називав неминучість появи пролетаріату.
Ліберальне дворянство. Погляди ліберального дворянства на проблеми народногосподарського розвитку були в цілому прогре-сивними. Вони підтримували розвиток у країні нових економіч-них відносин. Представники ліберального дворянства, котрі посі-дали високі урядові посади, пропонували економічні реформи, які б сприяли розвитку капіталістичних відносин. Так, відомий дер-жавний діяч Росії початку XIX ст. М. М. Сперанський розробляв проекти сприяння буржуазії, що народжувалась. Він ставив питан-ня і про необхідність реформування державного управління в цьому ж напрямі.
Видатний державний і громадський діяч М. С. Мордвинов був монархістом і сподівався, що самодержавство здійснить економічні реформи. Економічну відсталість країни Мордвинов пояснював не-достатнім розвитком промисловості'. Він був прихильником розви-тку мануфактурного виробництва, створення банків. Мордвинов (як і Сперанський) обгрунтував необхідність протекціоністської полі-тики для Росії. Щоправда, протекціоністська політика, котру прого-лошував Мордвинов, була суперечливою. Він намагався лише з до-помогою високого мита захистити вітчизняну промисловість від іноземної конкуренції і сприяти тим самим ЇЇ розвитку за збережен-ня кріпацтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Економічна думка на початку XIX ст. в Росії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок