Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.

Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.

Назва:
Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,13 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Контрольна робота.
Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.


План
Вступ
1.Економічна думка Стародавнього Сходу.
2. Нова історична школа. Дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів.
3. „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.
Вступ
Історія економічної думки бере свій початок у глибокій давнині. Уже первісні люди мали якісь зачатки господарських знань, котрі були результатом осмислення виробничого досвіду. З розвитком су-спільства виникали ширші уявлення про економічні відносини, з'явилися окремі висловлювання, ідеї економічного характеру. Вони стали складовою архаїчного мислення і дійшли до нас в усній твор-чості стародавніх народів, релігіях, міфах, легендах та переказах, а пізніше знайшли своє відображення у писемних творах.
З часом окремі мислителі спробували проаналізувати характерні риси господарських явищ. Проте їхні економічні погляди ще не відо-кремилися в якусь самостійну галузь знань. Певні економічні питання (наприклад, опис виробничого досвіду, поради щодо організації та ве-дення господарства, характеристика економічної політики держав та економічного змісту реформ різних правителів тощо) було відображе-но, головне, у документах нормативного характеру, що регламентували господарську діяльність, економічні відносини між громадянами, а та-кож у творах стародавніх авторів. У процесі історичного розвитку формується економічне мислення, а окремі висловлювання, поодинокі ідеї переростають у систему економічних знань, в економічні вчення. Це започаткувало етап виникнення та становлення економічної науки.
Немає сумніву, що вивчення економічної думки слід розпочина-ти з часів появи людського суспільства. Проте нині досліджено ли-ше ті економічні погляди та ідеї стародавнього світу, які було ви-кладено в писемних джерелах. Тому огляд історії економічної думки починається з характеристики економічних уявлень народів періоду стародавніх цивілізацій.
Ясна річ, економічна думка стародавнього світу відображала стан соціально-економічного та політичного розвитку тогочасних су-спільств. Деякі з них були суспільствами азіатського способу виробни-цтва (держави стародавнього Сходу), інші — суспільствами античного способу виробництва (Стародавня Греція та Стародавній Рим). Відмін-ності між ними й визначали особливості їхньої економічної думки.
1.Економічна думка Стародавнього Сходу.
Писемні джерела, на підставі яких можна досліджувати економі-чну думку стародавнього Сходу, — це, як правило, зведення законів, юридичні акти, документи господарської звітності та твори про управління державою й державним господарством. Тому багато з них мають нормативний характер і відображують позицію насампе-ред правлячих верств — фараонів, царів, вельможних придворних та чиновників. Економічному знанню притаманні догматизм, апріор-ність і значною мірою символізм. Незважаючи на це, давньогрецькі мислителі згодом намагалися осягнути та використати ці знання. Найважливіші економічні ідеї народів стародавніх цивілізацій неод-норазово коментували й розвивали наступні покоління, саме їх було покладено в основу економічних поглядів учених середньовічного Сходу. Тоді ж (починаючи з IV тисячоліття до н.е.) були започатко-вані конкретні економічні науки (статистика, облік та аналіз госпо-дарської діяльності, управління і т. ін.), які набули дальшого розвит-ку в античному періоді (І тисячоліття до н.е. — IV століття н.е.).
Одні з перших відомих нам пам'яток економічної думки нале-жать до епохи Стародавнього Єгипту. У них знайшли відображен-ня численні питання організації та управління державним господар-ством, а також уявлення стародавніх єгиптян про власність, рабство, товарно-грошові відносини. Про економічну думку Стародавнього Єгипту можна довідатися насамперед з творів державних чиновни-ків (писарів). До нашої доби дійшли «Повчання гераклеопольського царя своєму синові Мерікара», «Проречення Іпусера», «Пророцтво Неферті», «Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі», різ-ні адміністративно-господарські та юридичні документи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Економічна думка Стародавнього Сходу; нова історична школа, дослідження соціальних проблем і соціальних інститутів; „Економіка пропозиції” А. Лаффер, К. Мендель.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок