Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,18 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


План
“Теорія ощадливості” Н.Сеніора
Наукові новаторства М.Туган-Барановського та їх вплив на світову економічну науку
Інституціоналізм як ідейно-теоретична база ліберального реформізму
Список використаної літератури
1. “Теорія ощадливості” Н.Сеніора
Сеніор (1790—1864) підтримував класичну традицію і водночас мав власний погляд на природу деяких економічних явищ. На відміну від Сміта він не ставив перед собою завдання побудови повної соціальної фі-лософії, а обмежував предмет політичної економії як науки вивчен-ням природи виробництва та розподілу багатства, наслідуючи в цьому Рікардо та Мальтуса.
Теорію політичної економії викладено, головне, у його книжці «Політична економія» (1850), яка спочатку (в 1836 p.) була видана у вигляді статей в енциклопедії.
Об'єктом дослідження політекономії, на по-гляд Сеніора, є багатство, що виступає у вигляді речей, які можуть обмінюватись, або мають вартість. На його думку, обмінюватись або передаватись з рук у руки можуть речі, які є в обмеженій кіль-кості (до них не належать, наприклад, сонце, повітря тощо), і мають властивість бути корисними, тобто «властивість прямо чи побічно давати задоволення чи тамувати біль»'.
Сеніор розрізняє три властивості речей: вартість, корисність та обсяг пропозиції. За відповідних обставин кожна з цих властиво-стей відіграє власну роль, по-різному впливаючи на процес обміну, але в сукупності вони визначають цінність багатства.
Капітал у Сеніора — це поєднання трьох факторів: землі, праці та заощадження. Природні ресурси — це матеріальне його на-повнення, а заощадження — це відмова від його невиробничого вико-ристання, праця ж — спосіб його зберігання і формування.
Визначивши капітал як єдність трьох факторів, Сеніор сформулював підходи до аналізу суті доходів.
Основним напрямком політекономічного дослідження Сеніора була проблема розподілу суспільного багатства. Він, як і інші того-часні економісти, вирішував її з допомогою теоретичних обгрунту-вань правомірності тих чи інших видів доходу: заробітної плати, прибутку, ренти, процента. Ця складова його теорії була найбільш слабкою і зумовила критичне ставлення до його вчення в цілому.
До Сеніора з усіх категорій доходу дохід на капітал був наймен-ше обгрунтованим. Рікардо розглядав його лише як залишок після вилучення величини заробітної плати з ціни товару. Адже капітал трактували як продукт землі та праці, а не як самостійний фактор. Сеніор побачив підстави для особливої винагороди капіталіста — винагороди за заощадження від споживання капіталу в розрахунку на майбутнє. Хто утримується, зазначає він, «той і є капіталістом, і ви-нагородою за його дії є прибуток» .
Але капіталіст не лише утримується від споживання, а й пра-цює, організовує підприємство, керує ним. Отже, прибуток вклю-чає два види винагороди, і Сеніор розрізняє два види доходу капіта-ліста— підприємницький дохід ( плата за працю ) і процент (плата за капітал).
З цієї позиції легко було пояснити природу процента на позичко-вий капітал. Та природу ренти пояснити було важче. З одного боку, не можна було залишити поза увагою роль землі як фактора вироб-ництва, з іншого — її не можна було віднести й до витрат виробни-цтва, розмежувати роль капіталу і землі в цьому процесі.
Сеніор указував на те, що капітал втрачає свої властивості, коли його вкладають у нерухомість, а земля від інших факторів саме й відрізняється своєю нерухомістю. Іншим ресурсам притаманна об-меженість пропозиції, обмінюваність, що зумовлює їхню товарність і участь у виробництві у якості витрат. Землю з цієї позиції охарактеризувати важко. Тому землю як об'єкт власності він відносить до капіталу, що потребує особливого виду заощадження, зв'язаного з мо-нополією на володіння землею.
Монополія у Сеніора, поряд з заощадженням, є основою для пояс-нення цілої низки економічних явищ. Коли виникають труднощі з визначенням їх природи, він використовує цю категорію. Так, Сені-ор зазначає, що монопольне володіння передовими досягненнями у виробництві зумовлює існування надприбутку, як тимчасового яви-ща.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок