Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард

Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард

Назва:
Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,75 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
“Теорія “соціального ринку господарства”
і В.Ойкне, Л.Ерхард”


Особливостями німецького неолібералізму є те, що пре-дставники "цієї течії не обмежуються методологією неокласиків, а застосовують також інституціональні підходи, розроблені ще істо-ричною школою. Німецька неоліберальна теорія поєднує ідеї силь-ної держави, що виконує інституціональні, організаторські та вихо-вні функції, і має на меті свідомо створити сильну конкурентну економіку, спираючись на особливий менталітет нації, здатної до самоорганізації і самопожертви, та на неокласичні ідеї саморегулю-вання економіки.
Основоположником неоліберального напрямку німецької еконо-мічної теорії по праву вважають Вальтера Ойкена, який у повоєнні роки заснував цілу школу, що займалась проблемами впровадження в життя неоліберальних ідей.
Вальтер Ойкен (1891—1950) вивчав політекономію, історію, філософію в університетах Кіля, Бонна, Йєни. 1913 року отримує вчений ступінь кандидата наук. З 1914р. і до закінчення першої світової війни був на фронті. 1921 р. в Берлінському університе-ті здобуває ступінь доктора наук. З цього часу основним об'єк-том його дослідження стають економічні проблеми розвитку су-спільства.
З 1925 р. В. Ойкен є професором університету в Тюбінгені, а з 1927 p. — у Фрейбурзі. Там він заснував економічну школу, основ-ною ідеєю якої було створення теорії майбутнього суспільства, по-будованого на принципі свободи та достойного людини економіч-ного й суспільного порядку.
Його перу належить багато економічних праць, найвідоміші з яких «Критичні нотатки з проблеми грошей в Німеччині» (1923), «Міжнародна валютна проблема» (1925), «Теоретичні дослідження капіталу» (1934 і друге, доповнене визначенням функцій політичної економії, видання — 1954), «Основні принципи національної еко-номії» (1940), яка витримала багато видань, а також «Основні прин-ципи економічної політики», що вийшла вже після його смерті, 1952 p. Усі його праці грунтувалися на класичних підходах до ана-лізу, усупереч історико-націоналістичній спрямованості німецької економічної науки.
У сучасній економічній теорії праця В. Ойкена «Основні прин-ципи національної економіки» вважається однією з найвидатніших щодо методології економічного аналізу типів суспільного ладу.
Немарксистські погляди на будову соціалістичного суспільства сьогодні інтерпретуються згідно з основними положеннями, викла-деними у цій праці.
В основу поглядів В. Ойкена покладено веберівську теорію «ідеальних типів». На цій базі він сформулював поняття «ідеального типу господарства» як моделі, котра передає лише основні закономірності суспільно-економічного розвитку і не описує другорядних економічних явищ, що завжди супроводжують будь-яку економіку, ї
Господарські системи, на думку Ойкена, ніколи не існують у чи-стому вигляді. Вони являють собою комбінацію різноманітних гос-подарських форм. Від того, які форми переважають у системі, зале-жить її тип, об'єктом дослідження можуть бути лише «ідеальні типи», «очищені» від несуттєвого. Аналіз розвитку економічної дій-сності, на його думку, без урахування сталого в економічних явищах є неможливим, оскільки кожна економічна форма функціонує за принципом «ідеального типу», тобто в кожній є стале, суттєве і дру-горядне, несуттєве. Суттєве визначає економічну поведінку суб'єк-тів господарської діяльності на мікро- і макрорівні. Але, на думку Ойкена, суттєве зароджується на рівні індивідуального господарства (мікрорівні). Тому «єдиний шлях, який обіцяє успіх, — писав він, — проходить через дослідження конкретних підприємств, домашніх господарств та планових органів».
Ойкен розрізняв два «ідеальні типи» господарських систем — центрально-кероване господарство та вільне ринкове господарство. Він класифікував їх, виходячи зі способу управління господарським процесом, форм координації діяльності окремих господарських одиниць, і підкреслював, що ринкове господарство управляється ринком, є господарством відносин обміну, а централь-но-кероване виключає вільний ринковий обмін і управляється цент-ральним керуючим органом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок