Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»

Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»

Назва:
Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,86 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»


Наприкінці 70-х pp. на Заході, передовсім у США, відбувається відродження консервативних традицій в економічній теорії. Вони впевнено захоплюють колишні позиції кейнсіанства та соціал-ре-формізму.
Засади неокласичних ідей відображувалися в неоліберальних те-оріях та теоріях економічного зростання, використовувались як ме-тодологічна база досліджень у контексті визначення меж регулюю-чого впливу держави.
Проте самі доктрини «неокласичного відродження» характери-зуються скрайнім радикалізмом, заперечують необхідність втру-чання держави в економіку і за теоретико-методологічними підхо-дами є суто неокласичними. Незважаючи на певні відмінності, їм притаманний ряд спільних ознак: вони виходять з того, що жит-тєздатність капіталістичної системи зумовлюється внутріш-німи стимулами економічного розвитку; головна цінність суспі-льства — не соціальна справедливість, а свобода; гарантом загальної свободи є економічна свобода, яка ототожнюється з ринком, конкуренцією. Представники цього крила неокласичної школи рішуче виступили проти активного втручання держави в еко-номіку, не погоджуючись навіть на ту обмежену роль, яку визнавав за нею, наприклад, Фрідмен.
Ідеї консерватизму втілено в низці економічних теорій, у тім числі в теоріях «раціональних очікувань» та «економіки пропо-зиції».
Теорія раціональних очікувань. У 60-х—70-х pp. зростає розу-міння того, що регулюючого впливу держави недостатньо для за-безпечення збалансованого та стабільного економічного зростання, оскільки такий вплив не враховує дії чинників, що не підлягають кількісному оцінюванню, наприклад, інформації і прогнозів.
Існує два підходи до оцінки очікувань: «адаптивні очікування» і «раціональні очікування».
«Адаптивні очікування» спираються на колишній досвід: знан-ня наслідків певних економічних дій, урахування колишніх поми-лок. На підставі «адаптивних очікувань» фірми пристосовуються до економічної ситуації, виробляють стратегію поведінки.
«Раціональні очікування» базуються на наукових прогнозах, що враховують функціонування реальної економічної моделі: ди-наміку цін, витрат, рівень ставки процента, наслідки конкретно"! економічної політики, вплив урядових рішень на макроекономічні показники тощо.
Загальновизнаним автором ідеї «раціональних очікувань», відпо-відно до якої очікування визнають раціональними, якщо вони збіга-ються з прогнозом, отриманим на підставі аналізу моделі, уважають Дж. Мута, який сформулював 1965р. цей постулат і відобразив його в побудованій ним моделі. Лише через 10 років до цієї ідеї по-вернувся і використав її Р. Лукас.
Роберт Лукас (1937), лауреат Нобелівської премії 1995 p., про-фесор Чиказького університету, став фундатором політекономічної школи, котра поставила в 70-х pp. під сумнів справедливість ба-гатьох положень як кейнсіанської, так і монетаристської доктрин. Цей напрямок відомий під назвою «нової класичної школи еконо-мікс». Він заперечував будь-які форми державного втручання в еко-номіку і базувався на суб'єктивістському підході до аналізу еконо-мічних явищ.
На думку Лукаса та його послідовників, економічні агенти про-гнозують наслідки будь-якого впливу на економіку, виходячи зі знання закономірностей її функціонування, і згідно з цим формують свою економічну поведінку. Вони прогнозують свою діяльність, і ці прогнози набагато досконаліші від тих, які можна отримати на під-ставі моделювання.
Наприклад, якщо люди знають, що бюджетний дефіцит зростає з метою стимулювання економіки, то вони чекають у найближчому майбутньому зміни цін та інфляції. За досконалої конкуренції і швидкої адаптації ринків очікування такого роду негайно нейтралі-зують будь-яку систематичну політику стабілізації.
Відтак Лукас робить висновок про принципову неефективність кейнсіанських аналітичних моделей та політики регулювання по-питу. А 1975 р. Т. Сарджент та Н. Уоллес у спільному досліджен-ні довели, виходячи з цієї теорії, також і неефективність активної фіскальної та грошової кейнсіанської політики, що підтверджува-ло висновки школи про нейтральність грошей та недоцільність кон'юнктурної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок