Головна Головна -> Реферати українською -> Історія економічна -> Економічна теорія Т.Мальтуса

Економічна теорія Т.Мальтуса

Назва:
Економічна теорія Т.Мальтуса
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,57 KB
Завантажень:
323
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ
“ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ”
Тема: Економічна теорія Т.Мальтуса


План
Вступ
1. Теорія народонаселення
2. Теорія розподілу
3. Теорія ефективного попиту
4. Міжнародна торгівля
4. Міжнародна торгівля, земельна рента
Використана література


Вступ
Томас Роберт Мальтус (1766—1834) навчався у коледжі при Кембріджському університеті. Після закінчення був сільським свя-щеником, а з 1793 p. і викладачем у згаданому коледжі. Там прояви-вся його інтерес до філософії та політекономії. 1798 p. він анонімно публікує свій памфлет «Нарис про закон народонаселення у зв'язку з майбутнім удосконаленням суспільства», де викладає деякі свої погляди на закономірності і взаємозалежності економічного та де-мографічного процесів. Саме ця праця, що кілька разів перевидава-лась, сприяла перетворенню Мальтуса на одіозну постать, об'єкт найжорстокішої критики.
Поза увагою багатьох істориків-економістів залишились досяг-нення Мальтуса в економічній теорії, його твори «Дослідження про наслідки хлібних законів» (1814), «Теоретичні основи політики об-меження ввезення іноземного хліба» (1815), «Дослідження про при-роду і зростання ренти» (1815), «Принципи політичної економії» (1820), «Поняття політичної економії» (1827), що в них він демонст-рує глибоке розуміння економічної теорії та практики.
Мальтус був прихильником класичної течії в політичній еконо-мії, другом Рікардо, поділяв його погляди, погляди Адама Сміта, водночас критично їх переосмислюючи. Він був одним із піонерів викладання політичної економії в Англії, з 1805 р. по 1834 p. завіду-вав кафедрою сучасної історії та політичної економії коледжу Ост-Індської компанії.
Його працю «Нарис про закон народонаселення...» було присвя-чено критиці теорій Годвіна та Кондорсе, які обстоювали можли-вість побудови суспільства ідеальної рівності за умови державного втручання у сферу розподілу суспільних доходів. Мальтус уважав, що будь-яка спроба побудувати таке суспільство зазнає краху вна-слідок збільшення населення понад можливу пропозицію продуктів споживання. Крім того, втручання держави зруйнує основи саморе-гулювання економічних та демографічних процесів.
1. Теорія народонаселення
Теорія народонаселення Мальтуса привертала увагу не стільки постановкою суто демографічних проблем, скільки тим, що вона спростовувала уявлення про можливість удосконалення суспільства з допомогою соціального законодавства та державного регулюючо-го впливу. Вона створила передумови для розробки цілої низки еко-номічних та соціальних доктрин.
У повторних виданнях «Нарису про закон народонаселення» та інших працях питання впливу демографічних зрушень на стабіль-ність суспільного розвитку Мальтус зв'язав із проблемами взаємо-залежності економічних та природних факторів. Якщо А. Сміт у своєму дослідженні абстрагувався від зовнішніх, позаекономічних чинників, то Мальтус визнав, що останні значною мірою обумов-люють суспільне відтворення, впливають на економічну рівновагу. До таких чинників Мальтус відносив і народонаселення, розглядаю-чи його, як один із природних ресурсів—факторів розвитку.
Виходячи з кількісних характеристик, Мальтус намагається по-казати, як процес відтворення населення впливає на економічні процеси в суспільстві. На його думку, суспільство перебуває в стані рівноваги, коли кількість споживацьких благ відповідає кількості населення. За відхилення від рівноваги починають діяти сили, котрі цю рівновагу відновлюють.
Петті, а за ним і Сміт у численному працездатному населенні ба-чили передумову багатства країни. Мальтус показав і зворотний бік цього процесу. Він не заперечує, що численне населення — одна з умов багатства: «Я готовий визнати, слідом за мудрецями древності, що могутність держави має вимірюватися не розміром її територій, а кількістю населення. Я розходжусь з цими авторами тільки стосо-вно питання про те, як отримати численне, і при тім сильне і здоро-ве населення» .
Причину, що перешкоджає нормальному відтворенню здорового, працездатного населення, він убачає в природному законі народона-селення, згідно з яким існує «постійне прагнення, притаманне всім живим істотам, плодитися швидше, ніж це допускає кількість хар-чів, що є в їхньому розпорядженні»2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Економічна теорія Т.Мальтуса

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок