Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Правове забезпечення страхування

Правове забезпечення страхування

Назва:
Правове забезпечення страхування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,07 KB
Завантажень:
52
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Правове забезпечення страхування
Правове забезпечення страхування становлять ухвалювані за-конодавчі та нормативні акти, що регулюють страхову діяльність як у цілому, так і за окремими її напрямками.
Система правового регулювання страхової діяльності міс-тить норми, визначені;
* Конституцією України;
* міжнародними угодами, які підписала й ратифікувала
Україна;
* Цивільним кодексом України;
* Законами та постановами Верховної Ради України;
* Указами та розпорядженнями Президента України;
* декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України;
* нормативними актами (інструкції, методики, положення, на-кази), котрі ухвалено міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади та зареєстровано в Міністерстві юс-тиції України;
* нормативними актами органу, який згідно із законодавством України здійснює нагляд за страховою діяльністю;
* нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у випадках, коли окремі питання регулювання страхової діяльності було делеговано цим органам за рішенням Президента або Уряду України;
* окремими нормативними актами колишнього Радянського Союзу та УРСР, які не було відмінено законодавством незалеж-ної України.
Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року, визначи-ла, що виключно законами України встановлюються засади ство-рення й функціонування фінансового ринку (стаття 92), а Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення фінансової політики (стаття 116). Отже, Конституція України встановила загальні норми правового регулювання фінансової політики, однією зі складових якої є забезпечення розрахунку страхової справи.
Законодавче регулювання страхової діяльності в Україні має певну історичну специфіку, яка відчутно позначається на всій си-стемі правового забезпечення.
У колишньому Радянському Союзі не було базового закону, який регулював би порядок здійснення страхової діяльності. Оскільки страхову діяльність здійснювали виключно установи
Держстраху та Індержстраху, що не мали повністю самостійного статусу, то не було потреби визначати законодавчі норми стосов-но прав та обов'язків цих суб'єктів. Окремі аспекти страхової ді-яльності регулювалися Постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР, нормативними документами Держстраху СРСР та Укр-держстраху.
Протягом 1992—1993 років у більшості незалежних держав, котрі утворилися після розпаду колишнього СРСР, було ухвалено законодавчі акти з питань страхування.
Улітку 1992 року Укрдержстрах за участю провідних страхо-вих компаній, утворених у період 1990—1992 років, подав до Ка-бінету Міністрів України перший проект Закону «Про страхуван-ня», спрямований на узгодження позицій кількох причетних до страхової справи міністерств і відомств. У грудні 1992 року цей проект після узгодження повторно було внесено на розгляд Кабі-нету Міністрів України. Оскільки згідно з рішенням Верховної Ради України в цей період Уряд дістав право видавати декрети, які мали статус законів, зазначений проект було прийнято як дек-рет у травні 1993 року.
Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» став фактично першим базовим законодавчим актом, який забезпечив системне правове регулювання страхової діяльності. Цей Декрет визначив базові терміни й поняття, пов'язані зі страховою діяль-ністю (ринком страхових послуг).
Декрет «Про страхування» міг розглядатися лише як промі-жний законодавчий акт. Головний його недолік полягав у то-му, що тут було зроблено спробу поєднати суперечливі поло-ження: з одного боку, «держстрахові» принципи здійснення страхової діяльності, що базувалися на планово-адміністра-тивній економіці, а з іншого — принципи страхування в умо-вах ринку. Наприклад, Декрет передбачав здійснення страхо-вих виплат за рахунок страхових резервів, що відповідало рин-ковим принципам, не визначаючи фінансового механізму формування цих резервів, і суто адміністративно обмежував перераховування до резервів 50 % страхових платежів. Окрім того, Декрет надліберально забороняв державі втручатися в ді-яльність страхових організацій, а водночас визначав держав-ний орган, відповідальний за стан розвитку страхового ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Правове забезпечення страхування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок