Головна Головна -> Реферати українською -> Страхування -> Страховий нагляд у країнах європейського союзу

Страховий нагляд у країнах європейського союзу

Назва:
Страховий нагляд у країнах європейського союзу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,60 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Страховий нагляд у країнах європейського союзу
Нагляд за страховою діяльністю здійснюється в усіх країнах з ринковою економікою. Страхуванню тут приділяється особлива увага. Держава та її громадяни надто зацікавлені в соціальне орі-єнтованому розвитку страхової справи, який, у свою чергу, зале-жить від стану економіки.
Страхування є невідчутним і непомітним товаром, через що в людини непідготовленої створюються певні проблеми з його сприйняттям. Потрібно, щоб у суб'єктів народного господарства та окремих громадян формувалася довіра до страховиків (це осо-бливо актуально для України). Банкрутство або несумлінна пове-дінка, про яку стало відомо громадськості одного страховика, здатні підірвати довіру до інших компаній.
І, нарешті, народногосподарське значення страхування. За об-сягами капіталів страхове господарство в розвинених країнах поступається лише банківському, а інколи й випереджає його.
Беручи до уваги, що у країнах Європейського союзу (ЄС) за-вершується активний процес уніфікації державного регулювання страхової справи, розглянемо умови здійснення державного на-гляду за страховою діяльністю на прикладі Німеччини — однієї з найпотужніших за економічним розвитком країни ЄС.
Правові основи й головна мета нагляду. У Німеччині страхо-вий нагляд базується, передусім, на Законі про страховий нагляд (далі — ЗСН).
Згідно із ЗСН головна мета страхового нагляду — забезпечу-вати достатній захист інтересів застрахованих і гарантії того, що майбутні зобов'язання страхової компанії можуть бути виконані в будь-який момент.
Для забезпечення інтересів страхувальників відомство нагля-ду стежить:
* за тим, щоб коректно було сформульовано умови страхування, які описують самий продукт, а також права й обов'язки сторін, що домовляються. Це стосується передусім приватних клієнтів, котрі стосовно страхової компанії завжди найменш поінформовані, а то-му потребують особливого захисту. Бажаними для споживача є не лише вимоги ЗСН щодо повноти та ясності опису продуктів, а й їх уніфікація, передусім у масовому страхуванні, оскільки саме це дає змогу потенційним страхувальникам скласти уявлення про пропо-зицію страховиків. Проте європейські законодавці побачили у пре-вентивному контролі за умовами й тарифами занадто явне втручан-ня у вільний розвиток страхування і заборонили країнам—членам ЄС здійснювати такий попередній контроль, тобто видавати дозво-ли на умови страхування або тарифи;
* щоб споживач перед укладенням договору страхування був докладно поінформований про предмет і умови страхування, а отже, і міг оцінити пропонований продукт, ЗОН змушує страхові компанії виконувати цю вимогу згідно з європейськими інструк-ціями зі страхування. Крім того, у рамках закону про договір страхування страхувальникові надається право розірвати договір протягом двох тижнів після укладення. Якщо страхова компанія надає клієнтові необхідну інформацію лише після укладення до-говору, наприклад тоді, коли висилає поліс, клієнт має можли-вість заперечити договір також протягом двох тижнів.
Особливо для забезпечення постійного виконання майбутніх зобов'язань страхової компанії відомство нагляду має стежити за тим, щоб компанія вела свої справи належним чином, отримувала відповідні премії за надані страхові послуги і створювала належ-ні резерви, мала достатньо вільних коштів для покриття несподі-ваних збитків і мала адекватне перестрахування, належним чи-ном звітувала про свою діяльність, тобто складала баланси та розрахунки на підставі єдиних принципів і правильно оцінювала своє фінансове становище.
Отже, в Німеччині нагляд здійснюється не лише за страховою компанією, а й (із зазначеним обмеженням) за продуктами, що їх вона пропонує.
Розмежування й розподіл функцій у сфері нагляду за стра-ховою діяльністю. У Німеччині страховому нагляду підлягають без обмежень усі приватні і публічно-правові страхові компанії, котрі здійснюють пряме страхування в рамках чинного законо-давства, з місцезнаходженням у Німеччині або державі за межа-ми ЄС і Європейського економічного простору (ЄЕП).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Страховий нагляд у країнах європейського союзу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок